قرآن به خیر باز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوره فتح به اینجا رسیدشهید صیاد شیرازی در جایی اجتناب کرده اند خاطرات شخصی می گوید که امام در مونتاژ ای کوتاه در گذشته اجتناب کرده اند عملیات فتح المبین به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمودند که برای تصمیم نهایی به قرآن مراجعه کنید. «به امر او قرآن در راه خیر گشوده شد.» سوره فتح به اینجا رسید.