ما مخالف پیوستن ایران به کپی رایت جهانی هستیم، قانون مالکیت معنوی باید اصلاح شودمیشم نیلی در نشست خبری اعلام عملکرد و برنامه های مجمع ناشران انقلاب اسلامی از جمله نشریه بین المللی، با تاکید بر اینکه ما قطعا با الحاق ایران به قانون جهانی کپی رایت، قانون مالکیت معنوی که در قانون قبلی اجرا شده است مخالفیم، گفت: دولت. ناقص و به نفع نظام سلطه بود و قاعدتا باید اصلاح شود.