مبانی «ادبیات تطبیقی» از دیدگاه نامور مضلتگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا); کتاب «ادبیات تطبیقی: مفاهیم، ​​مکاتب، اقسام و اشکال» نوشته بهمن نامورمطلک که به تازگی منتشر شده است، جلد اول کتاب ادبیات تطبیقی ​​و سنگ بنای مجموعه در این زمینه است که چاپ های دیگر آن. زیر نظر بهمن نامورمطلک و توسط لوگو منتشر می شود.

ادبیات تطبیقی ​​یک گزارش پژوهشی دانشگاهی است و همانطور که از نامش پیداست به تطبیق و مقایسه دو اثر یا دو عنصر در یک یا چند اثر می پردازد. مطالعات تطبیقی ​​می تواند درون متنی (بین دو عنصر یک متن)، بینامتنی (بین دو متن)، بین رشته ای (مثلاً یک اثر ادبی با یک اثر سینمایی) یا بین فرهنگی (دو فرهنگ متفاوت) باشد. اما نامور متلات در این کتاب، ادبیات تطبیقی ​​را فقط میان رشته ای یا بین فرهنگی تعریف می کند: «ادبیات تطبیقی ​​شاخه ای از مطالعات و نقد ادبی است که به مطالعه ادبیات یا به عبارت دقیق تر، بخشی خاص از ادبیات می پردازد».

بهمن نامور ملتک می نویسد: «تعریف ادبیات تطبیقی ​​با توجه به عناصر و عوامل مختلف متفاوت است. در بسیاری از موارد در ادبیات تطبیقی ​​اتفاق نظر وجود ندارد و حتی گاهی اوقات به نظرات متضادی اشاره می شود. همانطور که بسیاری از محققین این موضوع اذعان دارند، اصطلاح ادبیات تطبیقی ​​به جای روشن شدن موضوع این حوزه، به یکی از مشکلات تعریف آن تبدیل شده است.

کتاب ادبیات تطبیقی ​​در نه فصل با نام های «اقتباس، مطالعات تطبیقی ​​و دانش تطبیقی»، «ادبیات و ادبیات تطبیقی»، «تعریف و کارکردهای ادبیات تطبیقی»، «مدرسه ها»، «ادبیات دوفرهنگی و ادبیات تطبیقی»، «ادبیات تطبیقی» و دیگر «ادبیات»، «بوتیک در حوزه ادبیات تطبیقی»، «فیزیولوژی ۱: ادبیات-ادبیات» و «فیزیولوژی ۲: بدنه های بین رشته ای: ادبیات-هنر و ادبیات-علم» در موضوعاتی مانند ادبیات؟، مطالعات ادبیات و شاخه های آن، آینده ادبیات، ادبیات تخیل و استدلال، رابطه ادبیات تطبیقی، تاریخ دانش تطبیقی، انواع دانش تطبیقی، دانش تطبیقی ​​در ایران، فرهنگ ها و گرایش های ادبی تطبیقی، مکاتب ادبیات تطبیقی، رابطه و بوتیک های مقایسه ای، بوتیک ها و بوتیک ها، عملکرد بوتیک ها و بوتیک های مقایسه ای کاربردی.

در مقدمه ناشر آمده است که ادبیات تطبیقی ​​با دانش ادبیات و دانش تطبیقی ​​مرتبط است، رابطه بین ادبیات یک فرهنگ و ادبیات فرهنگ های دیگر و رابطه دانش ادبیات و دانش دیگر مانند دانش هنر را مطالعه می کند. و دانش علوم انسانی حوزه مطالعاتی ادبیات تطبیقی ​​گسترده و متنوع است. در صورتی که تحت شرایط خاصی، هر اثر ادبی می تواند موضوع مطالعه این دانش باشد. اما علیرغم اهمیت آن، این دانش در ایران کم یا حتی ضعیف شناخته شده است. از این رو، بهمن نامورطلق، دکترای ادبیات تطبیقی ​​فرانسه و استاد دانشگاه، در این کتاب می کوشد پس از تبیین مبانی، مفاهیم بنیادی، رویکردها، کارکردها و مکاتب ادبیات تطبیقی، زمینه را برای گسترش این رویکرد مطالعاتی به ادبیات فراهم کند. در ایران.

بهمن نامور متلک، متولد ۱۳۴۱، دکترای ادبیات تطبیقی ​​از دانشگاه فرانسه، رئیس انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است. کتاب های «آینه خورشید حضور شخصیت و آثار مولانا در غرب» (انتشارات علمی و فرهنگی)، «اسطوره متن فرهنگی» (انتشارات علمی و فرهنگی)، «گفتگو در ادبیات و هنر» (سهون) ، «نقد تکوینی» در هنر و ادبیات» (انتشارات علمی و فرهنگی)، «تک بستان» (سخنرانی)، «درآمدی از بینامتنیت» (گفتار)، «اسطوره و اسطوره شناسی ژرژ دومزیل» (موام)، «اسطوره و اسطوره شناسی ماکس مولر (موام)، «نشانه شناسی مستندهای دفاع مقدس» (انتشارات علمی و فرهنگی)، «روایت: روابط فرامتنی روایت ها» (گفتار)، «بینامتنیت: از ساختارگرایی تا پست مدرنیسم» (گفتار)، «در گفتار» به اسطوره‌شناسی: نظریه‌ها و کاربردها» (گفتار)، «اسطوره‌شناسی و اساطیر اثر کمبل» (موام) و «اسطوره‌شناسی عشق در فرهنگ ایرانی» (سحان) از جمله آثار اوست.

کتاب «ادبیات تطبیقی: مفاهیم، ​​مکاتب، گونه ها و اشکال» نوشته بهمن نامور مطلق در ۳۷۰ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، به قیمت ۱۶۰ هزار تومان، در قطع رقعی و انتشارات لوگوس راهی کتاب شد. . بازار.