مجله «مطالعات تاکتیکی» تماس گرفت.گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) فراخوان مجله «مطالعات کاربردی» جهت دریافت مقالات اساتید و پژوهشگران منتشر شد. این فصل از اهمیت علمی-پژوهشی برخوردار است و به نویسندگان مقالات پذیرفته شده بر اساس کیفیت آنها از ۲۰ تا ۳۰ میلیون ریال تقدیر مالی می شود.

ایجاد بستر مناسب برای انجام پژوهش های به روز در حوزه حکمت عملی و کمک به توسعه دانش در این زمینه، انعکاس یافته های علمی و پژوهشی کارشناسان و محققان دانشگاهی و دانشگاهی در حوزه حکمت عملی، پاسخگویی به علم. نیاز در حوزه مطالعات عملی حکمت، ایجاد فضای مناسب برای تضاد آراء در مسائل چالش برانگیز حکمت عملی، ایجاد گفتمان قضایی و فلسفی در مباحث حکمت عملی و بسترسازی برای مطالعات میان رشته ای و ایجاد ارتباط بین. مسائل قضایی و دانش عملی یکی از اهداف اساسی پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران از زمان انتشار این مجله است.

این مجله مقالات مرتبط با موضوعات زیر را منتشر می کند:
۱. تحلیل تاریخی حکمت عملی در فلسفه اسلامی و دیگر روایات فلسفی.
۲. معرفی، تحلیل و نقد دیدگاه ها در امور مربوط به حکمت عملی
۳. مطالعات تطبیقی ​​در زمینه حکمت عملی، مانند نسبت عمل و نظر، نسبت عقل عملی و نظری، اصول عمل اختیاری، سعادت، استحقاق، نسبت اراده، نسبت مال و عمل. ، و غیره. .
۴. بررسی تطبیقی ​​حکمت عملی در ادیان و مکاتب مختلف، مانند بررسی حکمت عملی در اسلام و ایران و حکمت عملی در سنت هندی، چینی، یهودی و مسیحی و غیره.
۵. مطالعات میان رشته ای در موضوعات استراتژی عملی
۶. رابطه استراتژی و سیستم های اجتماعی
۷. توجه به حکمت عملی که در قرآن کریم آمده است
۸. رابطه حکمت عملی و حکمت نظری.

لازم به ذکر است که مقالات این نشریه و سایر مقالات پژوهشگاه حکمت و فلسفه ایران بر اساس ضوابط نظام ارزیابی کمیسیون انتشارات وزارت علوم بررسی و منتشر می شود. علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت مجله مقالات خود را ارسال و بارگذاری کنند.