مجموعه مقالات اعتزال نو در علم و نقد تخصصی ترجمه شده استبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مجموعه مقالاتی با موضوع فعلیت گرایی و نقد بازنشستگی جدید خجت الاسلام عرب صالحی پس از ترجمه به ترکی استانبولی توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ترکیه منتشر شد.

این اثر توسط خجت‌الاسلام والمسلمین محمد عرب صالحی، از اعضای هیئت علمی گروه منطق فهم دین حکمت و مؤسسه تحقیقات دین، پس از چندین چاپ به زبان فارسی، اکنون تحت عنوان لوگوی مشترک پژوهشکده و دانشگاه المصطفی العالمیه در دو جلد و حجم تقریباً هزار صفحه به زبان ترکی استانبولی ترجمه و توسط نمایندگی دانشگاه السطفه ترکیه منتشر شده است.

ترجمه و چاپ این اثر که بیش از دوازده هزار دلار هزینه داشته و توسط جامعه المصطفی تهیه شده، حاصل برنامه ریزی ریاست محترم پژوهشکده و مؤسسه حکمت و معارف دینی و نتیجه همکاری این پژوهشکده با دانشگاه المصطفی (ص) و این نوید را می دهد که آغاز تحولی در حوزه امور بین الملل مؤسسه باشد. فرصتی برای نشر و ارائه روشنفکرانی در جهان به ویژه کشورهای اسلامی که نیازمند اندیشه و فرآورده های فکری اساتید پژوهشگاه در حوزه های مختلف هستند.