مجموعه «کتاب آوا» به صورت لوح فشرده آشکار شده استبر مقدمه داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) م.مجموعه کتاب های ای آوا برای ادغام کردن کتاب های صوتی کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزیره بی تربیت ها فینال محصول این مجموعه همراه خود ۵ نمایشنامه به تازگی در قالب سی دی آشکار شده است.

امیر مشهدی عباس، سرپرست تعهد; رامین کمالی خسروی، گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکس موزیک، علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتضی مهدی صدابردار این گروه هستند کدام ممکن است در استودیو موزیک ویدیو ساخت شدند.

صحیح برای گروه سنی ۱۲+ (نونجا)، جزیره بی‌آموزان داستان مرد نوجوانی را روایت می‌تدریجی کدام ممکن است ماجراهای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌اش را در یک واحد عمارت بازگو می‌تدریجی. آنها بازماندگان سلسله هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان مراقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات در قصر باقی می مربوط به.

برخی اجتناب کرده اند این ۵ نمایشنامه در یک واحد بسته حاضر شده است:

“ما خانوار های سلطنتی آموزش ندیده هستیم. بعد از همه کاخ سال ها پیش به موزه تغییر شد. مردمان برای تماشا به همین جا می آیند، این دلیل است ما در کاخ کار می کنیم. پادشاه مراقب کاخ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملکه آشپزخانه را اداره می تدریجی.” ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهرم نیز برای بازدیدکنندگان تخلیه نیمکت‌هایی می‌چینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه می‌گیریم.»

گویندگان این سریال احسان مهدی، سخنگوی ظاهر شدن، محمدرضا علی مردانی، ختن شکیبا، سیمین براتی، حمید مدرس، انصافاً کرمعلی، ریحانه صفاری، مهدی قاسمی، محیه دهقانی، محمد طاهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرجان مروستی هستند.

این مجموعه همراه خود قیمت ۴۵۰۰۰ تومان آشکار شده است. پیش اجتناب کرده اند این مجموعه کتاب «جزیره بی سوادان» توسط کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان آشکار شده بود.