“مدت دائمی” آشکار خواهد شد. ابناگزارش کردن آژانس کتاب ایران (ایبنا) فرهنگسراج مدیا در دویست و شصت و سومین نشست زارین کلام از کتاب «برخورد مداوم» نوشته مریم فرمند رونمایی می کند.

این کتاب در بهار ۱۴۰۱ توسط انتشارات کمال منتشر شد و کلیات آن برگرفته از تصورات معاصر نویسنده از واقعیت پیرامون جامعه و مردم است. اما من متقاعد شدم که در زمینه ادبیات عاشقانه شرحی ننویسم. چون می ترسم حق مقاله به هیچ وجه پرداخت نشود. زیرا زیباترین توصیفات همیشه در مورد عشق است، عشق به قدمت تاریخ، پس عشق هرگز نمی میرد و عشق را می توان به جوشش درونی یا تولدی دوباره تعبیر کرد و تا زمانی که شقایق در دشت های سرسبز مهمان است، زندگی باید ادامه دادن. او امید حیات بخش را در تار و پود هستی بخشید و احساس کرد».

مریم فرمند نویسنده و دبیر اتاق فکر دیپلماسی فرهنگی و اجتماعی در ستاد تخصصی تحول فرهنگی و اجتماعی کشور است.

روز چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۸، تبلیغ کتاب «برخورد مداوم» با حضور مریم فرمند نویسنده کتاب و محسن سلیمانی فاهر کارشناس برگزار می شود. در مورد مسائل اجتماعی، رسانه ها و جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه.