مشاوره مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند اجرای تلاوت رادیوییبر ایده بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) وی در اظهار داشت وگویی کدام ممکن است جستجو در سخنان رئیس معظم انقلاب همراه خود منصور قیصری زاده سرپرست رادیو تلاوت به پایان رسید، اظهار داشت: تحمیل تلاوت رو به انبساط در رادیو.

وی افزود: در دیدار جمعی اجتناب کرده اند قاریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظان قرآن کریم همراه خود مقام معظم مدیریت، ایشان فرمودند: آنقدر تلاوت خوشایند {در این} رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی تلویزیون بیش از حد است کدام ممکن است کمتر توفیق دارم. [ببینم] منصفانه نفر هست کدام ممکن است واقعاً خدا را شکر می تدریجی. بیشتر اوقات وقتی تلاوت را می شنوم خدا را شکر می کنم».

قیصری زاده شکسته نشده داد: به فرموده حضرت آقا تلاوت هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند رادیو تلاوت منتشر شده تبدیل می شود هنری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند تمام امتحان شده ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم تاکنون این بوده کدام ممکن است بهتر از تلاوت ها را اجتناب کرده اند قرآن کریم انواع کنیم. با این حال انسان باید هر دوم برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط این سیستم ریزی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط خواهد کرد.

سرپرست رادیو تلاوت اظهار داشت: ما در کنداکتور منتشر شده شخصی ۶ بسته ۴ ساعته داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی ترین صبح خوانی ها را انواع می کنیم به همان اندازه تاثیر بیشتری بر معما داشته باشیم.

وی افزود: {اطلاع رسانی} به قاریان گران اجتناب کرده اند زمان منتشر شده قرائت آنها در اصل کار قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده قرائت در راس هر ساعت مواردی کدام ممکن است سریع اجرا تبدیل می شود.

میز مناسبی برای تلاوت رادیویی تهیه کنید
قیصری زاده در تشریح این سیستم های بلند مدت اظهار داشت: الحمدلله آرشیو تلاوت رادیویی فوق العاده غنی است. با این حال برای پیشرفت به سراغ محصولات جدید می رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدول meting out صحیح تهیه می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا برای هر رویداد آیاتی انواع تبدیل می شود. تقریباً ۲۱۹۰ بسته برای این امر اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان پذیر است کدام ممکن است بعد از همه هم افزایی گروه یافته تری همراه خود رادیو است کدام ممکن است خواستن به تلاوت دارد.

ایشان فرمودند: چون آن است حضرت آقا فرمودند: مطالعه هندسه حیاتی است. ما علاوه بر این به مطالعه مهندسی منتشر شده می رویم. چرا کدام ممکن است رادیو شنونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معما زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه مبارک رمضان بهتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امتیاز بزرگی است کدام ممکن است باید محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش شود. {در این} راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای راحتی در بحث ترتیل در ملت، تعهد های متعددی در جاری انجام {است تا} بیشترین تاثیر را اجتناب کرده اند منتشر شده تلاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن در کل سال شاهد باشیم.

وی همراه خود ردیابی به جشنواره صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی خورشید اظهار داشت: جشنواره سراسری صد همراه خود محوریت قرآن، قرائتی آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف اشاعه سنت آسان خوانی اطمینان حاصل شود که افزایش انس همراه خود قرآن کریم برگزار تبدیل می شود. منصفانه.” همراه خود تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند کلام الله مجید در ۱۰۰ ثانیه {در این} جشنواره نمایندگی کنید.

قیصری زاده تاکید کرد: برای جریان سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی قرآنی نیازمند حمایت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشیدها هستیم کدام ممکن است این سیستم شخصی جامعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت صداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی گره های آن بسته شده است، باید تراز آن اختصاص یابد. “

وی افزود: تلاوت رادیویی مرجع تلاوت در مسئله صدا است، به همین دلیل برای ثروتمند شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی قاریان مرفه کشورمان نیازمند حمایت اصولاً هستیم.

قیصری زاده همراه خود ردیابی به اهمیت رسالت رادیو تلاوت، آرزو کرد ملاحظه ویژه به ساختار این جامعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} آن شد.

سرپرست رادیو تلاوت در نهایت دانستن درباره استفاده اجتناب کرده اند دنیای آنلاین ما اظهار داشت: اجتناب کرده اند طریق دنیای آنلاین ما همراه خود همه خوانندگان در ارتباط هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} منطقه اجتناب کرده اند کار با هم ۲ سویه همراه خود بینندگان استفاده می کنیم.

شایان اشاره کردن است رادیو تلاوت دومین جامعه رادیو قرآن کریم اجتناب کرده اند ۲۹ تیرماه ۱۳۹۱ همراه خود فرکانس ۱۰۱.۵ FM اجتناب کرده اند تهران تحریک کردن به زحمت کشید. این جامعه رادیویی به صورت ۲۴ ساعته این سیستم های شخصی را منتشر شده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عموماً این سیستم هایی (تلاوت برای قاریان ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان، اقامه قاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعای مقتضی) منتشر شده می تدریجی.