مشکلات کتابخانه های عمومی استان ها برشمرده می شود، اولویت رفع کمبود نیروی انسانی استمحمدعلی میرزایی مدیرکل امور استان های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حاشیه مراسم استقبال از مدیرکل کتابخانه های عمومی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار حوزه هنری. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) وی در لرستان درباره فرسوده بودن کتابخانه ها و کمبود امکانات فیزیکی در کتابخانه ها گفت: از اولین اقداماتی که باید در این اداره کل با جدیت دنبال شود، آمار ۵ تا ۱۰ مشکل اصلی اداره کل استان ها است. از مدیران کل استان ها هستند.

میرزایی افزود: در این نامه از مدیران کل کتابخانه های عمومی استان ها خواسته شده است تا مشکلات اصلی حوزه فعالیت نهاد کتابخانه های استان و راهکارهای پیشنهادی را ارائه کنند.

مدیرکل امور استان های کتابخانه های عمومی کشور ادامه داد: قول می دهیم با تمام تلاش خود این مشکلات را شناسایی و برطرف کنیم. در صورت نیاز به بررسی و ابلاغ بودجه، پیگیری های لازم برای رفع کمبود ظرفیت انجام می شود و حداکثر فرصت را برای کاهش این مشکلات در حداقل زمان تضمین می کنیم.

مدیرکل امور استان های کتابخانه های عمومی کشور کمبود نیروی انسانی را بزرگترین و مهم ترین مشکل کتابخانه های کشور برشمرد و گفت: در روند جذب نیروی انسانی باید اقداماتی انجام شود. از طرفی مشکل منابع وجود دارد و نیروی وظیفه برای نهاد تعهدی ایجاد می کند که باید رعایت شود.

مدیر کل امور استان های کتابخانه عمومی کشور افزود: رایزنی ها از سوی دبیر کل نهاد صورت گرفت تا بتوانیم تا حد امکان مشکل را با نیروی کار حل کنیم. منتظر خبرهای خوب در این دو حوزه باشید.