من کتاب های خمینی (ره) و مردمی دارم


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، کتاب امام خمینی (ره) اثری زنده یاد امیرحسین فردی با بیش از نیم میلیون نسخه فروش است که یکی از پرمخاطب ترین کتاب های داستانی است.

این کتاب روایتی است از پیروزی انقلاب اسلامی و سال های پس از آن.

کتاب چهل حدیث با ۸۵ تجدید چاپ یکی از پرتعدادترین آثار در موضوع امام راحیل است.

کتاب های عرفانی امام که از ۲۷ سالگی شروع می شود، از پرخواننده ترین آثار مکتوب امام راحل است.

شرح دعای سحر، جهاد اکبر، تفسیر سوره حمد و آداب الصلاه که به طور میانگین در شمارگان بیش از ۳۰۰ هزار نسخه به چاپ رسیده است از جمله این کتاب هاست.

خلاصه همه این کتابها در دایره المعارفی آورده شده است که نگارش آن ۱۵ سال طول کشیده است.