رژیم لاغری سریع

مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های کلی ملت شدوزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی پیرو تصمیم رئیس جمهور در تصمیم گیری اعضای احترام هیأت امنای کتابخانه‌های کلی ملت، مهدی رمضانی را شناخته شده به عنوان دبیرکل نهاد کتابخانه‌های کلی ملت منصوب کرد.