مهلت اولین «۴ فصل تئاتر ایران» تمدید شدبر مقدمه تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش روابط کلی سرمایه گذاری، ایوب آکاخانی طراح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست سرمایه گذاری سرمایه گذاری سراسری آموزش نمایشنامه نویسی «۴ فصل برای تئاتر ایران» اجتناب کرده اند تمدید مهلت کشتی آثار برای فصل هشتم این گشت و گذار جدید به مدت ۲ هفته خبر داد. اجتناب کرده اند سرمایه گذاری ای به تماس گرفتن “روابط انسانی در دنیای پسا کرونا”.

رئیس محل کار تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات وسط هنرهای نمایشی اظهار داشت: بنا به تقاضا کنجکاوی مندان برای نمایندگی {در این} فصل اجتناب کرده اند ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصادف همراه خود ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن ماه مبارک رمضان، فینال مهلت اکتسابی آثار پیشنهادی نامزدها ادعا شد. توسط دبیرخانه سرمایه گذاری فروردین ۱۴۰۱ است. تمدید.

وی افزود: افرادی که مایلند اندیشه های اولین شخصی را برای نمایندگی {در این} گروه به اعضای هیات آموزشی کشتی کنند، کافی است اندیشه های اولین شخصی را به همان اندازه بالا فروردین ماه به معامله با [email protected] کشتی کنند.

سریع همراه خود محدوده سرپرست این سرمایه گذاری، هیئت آموزشی به گروه راه اندازی شد تبدیل می شود.