مهلت کشتی آثار به جشنواره رسانه ای امام رضا (ع) تمدید شدبر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) خراسان رضوی محسن معقول ذکر شد: گذشته تاریخی اولین کشتی آثار به دبیرخانه جشنواره در سراسر جهان رسانه امام رضا (ع) به همان اندازه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ شمسی ادعا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به تقاضا های متنوع کنجکاوی مندان برای نمایندگی در جشنواره به مدت منصفانه ماه تمدید شد. جشنواره

هوچمند همراه خود ردیابی به ورزش های رسانه ای متعددی کدام ممکن است در ماه مبارک رمضان در محور منوور رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره امام رضا علیه السلام انجام تبدیل می شود، افزود: بر همین ایده نمایندگی کنندگان {در این} جشنواره در ماه مبارک رمضان ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۵ اردیبهشت برای کشتی آثارشان جایگزین حضور در جشنواره رسانه ای امام رضا (ع) را دارند.

وی ذکر شد: دومین جشنواره در سراسر جهان رسانه ای امام رضا (علیه السلام) در هشت بخش «رسانه های تصویری»، «رسانه های بصری»، «مطبوعات»، «خبرگزاری ها»، «رسانه های دیجیتال»، «عکسها را انتخاب کنید و انتخاب کنید». گرافیک»، «دانش آموز». برگزاری نوک نامه های آموزشی، نوک نامه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک نامه های در سراسر جهان.

معقول همراه خود ردیابی به اینکه زندگینامه رضوی، حجاج رضوی، اوقاف رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها رسانی رضوی، محورهای عینی آثار پذیرفته شده در دومین جشنواره رسانه ای امام رضا (علیه السلام) است. علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است در این دوران اجتناب کرده اند جشنواره پذیرفته تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: همراه خود ملاحظه به انتظارات دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های اجتماعی، علاوه بر این فعالان ماهر رسانه ای، عموم علاقمندان به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه محتوایی همراه خود مضامین مرتبط همراه خود جشنواره می توانند {در این} مناسبت نمایندگی کنند.

عمیق تا حد زیادی بخش های مختلف جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه کشتی آثار به دبیرخانه دومین جشنواره در سراسر جهان رسانه ای امام رضا (علیه السلام) در پایگاه {اطلاع رسانی}. mediafest.razavi.ir کشتی شده.