میزگرد بررسی رویکردهای نوین در سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران – نمایش اسلایدمیزگرد رویکردهای نوین در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور محسن پرویز رئیس انجمن قلم قلم و عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب، حسین صفری مدیر کمیته اجرایی و پشتیبانی در محل برگزار شد. نمایشگاه کتاب. و محمد تقی، ناشر و کتابفروش خبرگزاری ایران (ایبنا).