ناشران ایرانی همراه خود ۱۴ نویسنده در سراسر جهان در نمایشگاه کتاب بولونیا دیدار می کنندبر مقدمه بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)در اولین روز پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب کودک بولونیا، انتشارات طوطی مجیکون اجتناب کرده اند نروژ، لویاتان اجتناب کرده اند هلند، ۴۰۰ کام اجتناب کرده اند کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکریپ به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی خانه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران اجتناب کرده اند استرالیا دیدن کردند. در این امروز، پینا علاوه بر این همراه خود سرپرست انتشارات کاپلان دان در آلمان جلب رضایت کرد به همان اندازه حق چاپ کتاب های کمیک را تغییر تنبل.


اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی معصومه یزدانی سرپرست محتوای انتشارات بینا همراه خود رئیس انتشارات سمیر لبنان اجتناب کرده اند تولید دیگری دیدارهای روز اول پنجاهمین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب کودک بولونیا بود.

آژانس ادبی «دایره مینا» کدام ممکن است در این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه کتاب کودک بولونیا در اتاقک جمهوری اسلامی ایران حضور دارد، همراه خود مدیران انتشارات «لوور» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ژاکوبی» اجتناب کرده اند آلمان، «البین» نیز دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید “ABC” اجتناب کرده اند فرانسه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید گربه جادویی اجتناب کرده اند انگلیس، زولبری اجتناب کرده اند ایتالیا، لورزیزا استادیا اجتناب کرده اند مکزیک، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس ادبی Right Story اجتناب کرده اند فرانسه.

نمایشگاه در سراسر جهان کتاب کودک بولونیا در سال ۲۰۲۲ پس اجتناب کرده اند ۲ مونتاژ دیجیتال {به دلیل} شیوع ویروس کرونا به صورت حضوری برگزار تبدیل می شود. ناشران، نویسندگان، تصویرگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس های ادبی همراه خود توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی خانه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران در اتاقک سراسری جمهوری اسلامی ایران حضور پررنگی دارند.
پنجاهمین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب کودک بولونیا اجتناب کرده اند اول آوریل تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه چهارم آوریل ۱۴۰۱ میزبان دوستداران کتاب کودک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} نمایشگاه بیش اجتناب کرده اند هزار نویسنده اجتناب کرده اند ۷۰ ملت جهان کتاب های مرتبط همراه خود بخش کودک را به حاضر می گذارند.

نمایشگاه در سراسر جهان کتاب کودک بولونیا یکی اجتناب کرده اند بهترین نمایشگاه های کتاب تجاری روی زمین است کدام ممکن است ناشران، آژانس های ادبی، تصویرگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان در آن نمایندگی می کنند.