نتایج زنده فینال کرلینگ بازی‌های المپیک زمستانی: آخرین به‌روزرسانی‌های امتیاز بازی زنان بریتانیا در مقابل ژاپن


المپیک تنها مدال باقی مانده است

ایو مویرهد هر مدال به جز مدال المپیک را دارد. حالا او فردا برای طلا می رود.

او با پرتو گفت: “من از این که بدانم مردم قرار است ما را تماشا کنند و این به ما انگیزه بیشتری می دهد تا همه را به عقب برگردیم، غرور می کنم.

“من به یاد دارم ۲۰ سال پیش بیدار ماندم تا رونا مدال را ببیند. شما رویای انجام همین کار را دارید و من می دانم که دختران دیگر اینجا دقیقاً این کار را کردند، بیایید امیدوار باشیم که دوباره کل بریتانیا را پشت سر بگذاریم.”

“من مطمئن نیستم که هنوز واقعاً غرق نشده است، اما من هر مدال طلا را به غیر از مدال المپیک کسب کرده ام. البته، مواقعی وجود داشته که شک دارید که این شانس را داشته باشید، اما اینجا هستیم.”