نشانی گنج وارد کتابفروشی ها شده استگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)این کتاب نوشته «فاطمه بهبهانی» است و از نگاه «رضا گرابین» پسر نوجوان خانواده قربانیان که اتفاقاً با وجود سن کم از بمباران جان سالم به در برده، باید بار فقدان را به دوش بکشد. خانواده اش را می کشد داستان را تعریف می کند.

«نشانی گنج» مخاطب را به دهه شصت می برد و رضا را در حال و هوای آن روزها همراهی می کند. این کتاب شامل ۱۱ فصل از خاطرات رضا از کشته شدگان روزهای پایانی سال ۶۶ و بهار ۶۷ و ماه های پایانی جنگ و افزایش حملات هوایی به شهر کوم است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
«خورشید در وسط آسمان بود. رانندگان خسته لودرها را خاموش کردند و پیاده شدند. وقت نماز و نهار بود. صورت دایی گیج شده بود. بی قرار و نگران به نظر می رسید. صورتش آفتاب سوخته بود. خودش را کنار من پهن کرد تا وقتی نشست مشتی خاک بلند شد. صورتم را به سمت او چرخاندم. خواستم کمی دلداریش بدهم تا خستگی ام برطرف شود. دیدم تمام بدن روی زمین پخش شده است. گویی فرشی زیر او پهن کرده اند.
فکر کردم، چرا عمو اینقدر نگران یافتن چند قطعه گنج، عتیقه یا کتانی من است؟ واقعا دنبال چی بود؟”

کتاب «نشانی گنج» نوشته فاطمه بهبهانی در قالب داستانی کوتاه درباره گروه نوجوان به تازگی توسط انتشارات «یمکاران» در ۹۵ صفحه با قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.