نشستی برای بررسی امکانات شعر سپید برای سرودن آیینی برگزار می شود


نشستی برای بررسی امکانات شعر سپید برای سرودن آیینی برگزار می شود
گزارش کردن آژانس کتاب ایران (ایبنا) خانه کتاب و ادبیات ایران چهارمین نشست از سلسله نشست های «تقیه کتاب» را با محوریت بررسی «ظرفیت های شعر سپید برای نگارش آیینی» برگزار می کند.

زهیر توکلی و سیداحمد نادمی در این نشست گفتگو خواهند کرد.

برنامه مذکور فردا سه شنبه ۲۰ مردادماه از ساعت ۱۰ در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار و به صورت مستقیم از دوربین های موسسه پخش می شود.