رژیم لاغری سریع

نشست «تاملاتی در ابواب مکارم اخلاق بحارالانوار علامه مجلسی» برگزار می‌شودبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست «تاملاتی در ابواب مکارم اخلاق بحارالانوار علامه مجلسی» پژوهشکده قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت نهاد تصویر مقام معظم مدیریت در دانشکده آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

این نشست به رویداد سالروز وفات علامه مجلسی اجتناب کرده اند سوی پژوهشکده قران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت نهاد تصویر مقام معظم مدیریت در دانشکده آزاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری دانشکده علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیث به صورت دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخط برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین حسن طارمی، معاون آموزشی دانشنامه جهان اسلام حاضر‌دهنده این نشست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابوطالب مختاری، استادیار دانشکده آزاد اسلامی دبیر آموزشی این نشست است.

این نشست روز پنجشنبه، هشتم اردیبهشت اجتناب کرده اند ساعت ۲۱ به همان اندازه ۲۳ برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق نشانی دیجیتال به راحتی در دسترس است کنجکاوی‌مندان است.