نشست خوانندگان متخصص منابع خط بریل در خرم آباد برگزار می شودگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در لرستان به مناسبت روز جهانی عصای سفید (روز نابینایان) ۲ مهرماه نشست قاریان تخصصی خط بریل در کتابخانه غدیر خرم آباد برگزار می شود.

در این نشست که با همکاری انجمن نابینایان لرستان و کتابخانه گدیر طراحی شده است، نابینایان و کم بینایان عزیز به معرفی برخی منابع خط بریل موجود در کتابخانه گدیر می پردازند.

این نشست فرهنگی روز چهارشنبه (۳۰ مهرماه) ساعت ۱۷:۰۰ در کتابخانه عمومی گدیر برگزار می شود.

گزارش کردن ابنابه منظور سهولت دسترسی و افزایش تمایل نابینایان و کم بینایان به استفاده از خدمات مختلف کتابخانه های عمومی به ویژه منابع خط بریل، عضویت این بستگان در کتابخانه های عمومی سراسر استان رایگان است.