نقشه مسئله در کتاب “دو سیاره”بر اساس گزارش ها خبرگزاری کتاب ایران(ابناکتاب «دو سیاره» اثر مسعود قره باغی که به تازگی توسط بخش کودک انتشارات فاطمی «طوطی» منتشر شده است.

این کتاب در مورد دو سیاره به نام های کورتو و شونتو است که در صلح زندگی می کنند، اما یک روز دانشمندی از شونتو تصمیم می گیرد از آسمان نقشه ای بکشد که باعث جنگ بین دو سیاره می شود و در پایان داستان متوجه می شود که . می گویند حق با دانشمند سیاره شونتو است و آسمان دو سیاره متفاوت است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
“آسمان آنقدر بزرگ است که در نقشه های ما یا حتی در ذهن ما جا شود.
جایی در این آسمان پهناور دو سیاره همسایه یعنی کورتو و شونتو قرار داشتند.
هر دو سیاره به دور خورشید می چرخیدند، اما کورتو بزرگتر و پرجمعیت تر از شونتو بود.
کورتو و شونتو توسط یک پل باستانی بزرگ به هم متصل شدند.
«تجار و مقامات دولتی برای سفر بین دو سیاره از پل عبور کردند.

کتاب «دو سیاره» در ۳۲ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و با قیمت ۶۹ هزار تومان راهی کتابفروشی ها شد.