نقشه منحنی در “جزیره گنج”به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ابنا) کتاب «جزیره گنج» داستانی کلاسیک برای نوجوانان است. داستان کتاب در قرن هجدهم می گذرد و درباره «جیم هاوکینز» نوجوانی است که نقشه گنج بزرگی را پیدا می کند و با همراهانش برای یافتن گنج به جزیره می رود. گنجی که دزدان دریایی و خدمه کاپیتان فلینت به دنبال آن بودند.
این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات انگلیسی است که فیلم ها، نمایشنامه ها و آثار مکتوب زیادی از آن اقتباس شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
“وقتی به نیمه راه رسیدیم، ناگهان دستم را روی دست مادرم گذاشتم، زیرا در سکوت و دور در هوای یخ زده صدایی شنیدم که قلبم را به دهانم آورد… . این صدای تپش عصای مرد نابینا بود که به زمین یخ زده برخورد کرد. صدا نزدیک و نزدیکتر می شد. در حالی که فقط نشسته بودیم و نفسمان را حبس می کردیم. سپس صدای تند برخورد چوب به در ورودی به گوش رسید. مرد نابینا دستگیره در را چرخاند و پیچ و مهره انگار می خواهد وارد شود تکان می خورد. سپس سکوتی طولانی هم در داخل و هم بیرون مهمان خانه حاکم شد. صدای تولوک کمتر شد و بالاخره شادی و قدردانی ما کم کم کم شد که دیگر صدایی شنیده نشد.

کتاب «جزیره گنج» نوشته رابرت لوئیس استیونسون با ترجمه مهرداد مهدویان در ۲۶۴ صفحه و با قیمت ۶۹ هزار تومان از سوی انتشارات «پیدایش» منتشر شده است.