نمایشنامه «تحول» توسط انتشارات روزباچان منتشر شدنمایشنامه «تحول» سرنوشت اسطوره ها و خدایان است که نویسنده آن را در قالب روایتی مستقیم و فشرده برای همه مخاطبان با هر سطح و سلیقه ای نوشته است. انتشارات روزبهان نسخه فارسی آن را با ترجمه درسا ماویدی منتشر کرد و به پیشخوان کتابفروشی ها رسید.