نمایشگاه «عملکرد خیال» به رویداد ماه مبارک رمضان


نمایشگاه
بر مقدمه مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)به گزارش روابط نهایی گالری مجده، «نقاش خیال» عنوان نمایشگاهی اجتناب کرده اند آثار خوشنویسی سنتی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۸ فروردین ماه در تالار مجده افتتاح تبدیل می شود. این نمایشگاه کدام ممکن است به رویداد ماه مبارک رمضان برپا شده است، برای ادغام کردن مجموعه ای اجتناب کرده اند آثار همراه خود موضوع شناسایی خدا، آیات قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی اولیای الهی است.

{در این} نمایشگاه آثار محمد احصایی، نصرالله آوگاهی، جواد بختیاری، کافه تیموری، صداقت جباری، فرشتا حسینی، بهرام حنفی، محمد حیدری، اله خاتمی، علی اکبر رضوانی، رضا رینهای، راضیه اسپیچر، علی شیرا به حاضر گذاشته شده است. حسین غلامی، مهدی فلاح، امیرمد متفکر، یدالله کابلی، حسین کاشیان، مجتبی ملک زاده، کیارش یعقوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات رضا مافی {در این} فیلم حضور خواهند داشت.

گالری «نجش خیال» به همان اندازه ۹ اردیبهشت ماه در سعادت آباد، جاده علامه، لین ۱۸ شمالی، پلاک ۲۷ میزبان گالری ماژده است.