نمایشگاه کتاب «این مد» در کتابخانه مرجع وسط برگزار تبدیل می شودبر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش اداره کل روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل وسط، این نمایشگاه همراه خود عنوان «این مد» برای فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردیبهشت ۱۴۰۱ برپا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن گزیده ای اجتناب کرده اند کتاب های کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان همراه خود موضوعات دینی است.

«این مد است»، «طوفان نوح»، «کودکی کدام ممکن است بت‌ها را شکست»، «نابینا نمرد»، «همراه خود قرآن بیاموزیم»، «گاو زرد طلایی» به فارسی بخش «خدا»، «داستان کتاب مقدس»، «دعاها» برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در بخش غیرفارسی اجتناب کرده اند جمله کتاب‌های این نمایشگاه هستند.

کتابخانه مرجع کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان {هر ماه} گزیده ای اجتناب کرده اند آثار وی را در قالب نمایشگاهی حاضر می تنبل.

کنجکاوی مندان برای بازدید اجتناب کرده اند این نمایشگاه می توانند به همان اندازه بالا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح لغایت به کتابخانه مرجع وسط واقع در مجتمع باکلاس هنری شهید ملکشاران واقع در جاده شهید بهشتی، جاده خالد السلامبولی، پلاک ۲۴ مراجعه کنند. اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۴ بعد اجتناب کرده اند ظهر.