نهضت امام حسین (ع) معنایی چندوجهی دارد و مراتب مختلفی داردسیدعلی کشفی خوانساری در گفت و گو با آژانس کتاب ایران(ابنا) مختصات گروه سنی در ادبیات عاشورایی را بیان می کند: ادبیات دینی کودک و نوجوان و ادبیات عاشورایی کودک و نوجوان جزء و زیرگروه ادبیات کودک و نوجوان است و معمولاً وقتی از ادبیات کودک و نوجوان صحبت می کنیم. ، مختصات مخاطب مهمترین چیز برای جلب توجه است. اصولاً وقتی می‌خواهیم از عاشورا برای کودکان و نوجوانان صحبت کنیم، باید به سؤالات، نیازها و سلیقه‌های آنها توجه کنیم و به این فکر کنیم که چه محتوایی می‌تواند برای آنها مفید، روشنگر و جذاب باشد و چه محتوایی می‌تواند آنها را گمراه کند. . پس با این تفاسیر می توان گفت که توجه به مخاطب یک اصل مهم در ادبیات دینی کودک و نوجوان و در ادبیات عاشورایی است.

این نویسنده درباره نحوه بیان واقعه عاشورا برای کودکان و نوجوانان اظهار داشت: ادبیات کودک و نوجوان شاخه های مختلفی دارد و در هر یک از این شاخه ها و انواع می توان از عاشورا برای کودکان و نوجوانان صحبت کرد؛ در این میان ادبیات کودک و نوجوان دارای شاخه های مختلفی است. بسیاری از کلمات و نکات مربوط به عاشورا را باید در کتاب های غیرداستانی و غیرداستانی بیان کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از پرسش ها، رویدادهای جالب، دانسته ها، اخبار و تحلیل ها در کتاب های غیرداستانی، کتاب های مرجع و زندگی نامه ها جایی ندارد. به همین ترتیب ممکن است برخی از آموزه های عاشورا برای شعر کودک و نوجوان مناسب باشد و برخی برای قالب داستان مناسب باشد. به هر حال در همه این موارد باید مراقب مختصات و قواعد آن قالب یا ژانر ادبی باشیم و اینکه داستان یا کتابی عاشورا باشد از نظر ادبی و موازین نوشتاری موجه نیست، بنابراین نمی کنیم. کافی است زیرا این بهانه خوبی نیست.

کاشفی حنصاری درباره مدرن شدن واقعه کربلا و ملموس بودن آن برای کودکان و نوجوانان گفت: یکی از راه های همگون سازی در کتاب های کودک و نوجوان و به ویژه در آثار داستانی، نوسازی آنهاست. همزمانی زمانی را می توان با مقایسه وقایع گذشته با وقایع امروز و شرایط اجتماعی و فرهنگی که کودک در آن قرار دارد انجام داد و گاهی می توان آن را به طور کامل در زمان حال انجام داد و گفت. اگر از آن داستان تاریخی مانند نهضت کربلا تداعی، کنایه، نماد و تمثیل داشته باشیم و نویسنده به خوبی بتواند این همزمانی را در کار خود پیاده کند، تا حد زیادی در جلب نظر مخاطب موفق خواهد بود.

این نویسنده درباره ویژگی های مثال زدنی واقعه عاشورا گفت: عاشورا و نهضت امام حسین(ع) معنایی بزرگ و چندوجهی با سطوح و لایه های مختلف است؛ عاشورا و نهضت امام حسین(ع) و امام حسین(ع) در قالب یک مفهوم بزرگ و چندوجهی است. از لایه‌های فردی و اخلاقی گرفته تا بحث‌های سیاسی و اجتماعی عدالت‌خواهی، استبداد ستیزی و فداکاری تا لایه‌های عمیق‌تر معرفتی و عرفانی. اما می توان از جهات مختلف از عاشورا برای کودکان و نوجوانان صحبت کرد. اما امروز آنچه کودکان به آن نیاز دارند بحث در مورد استبداد ستیزی، عدالت، مخالفت با دروغ، ظلم به مردم، خفقان، ظلم، ظلم، نقض اخلاق، انصاف، عوام فریبی و ریاکاری است که کودکان در زندگی اجتماعی با آن مواجه هستند.آشنایی با عاشورا حرکت می تواند به آنها کمک کند تا بین درست و نادرست و مسیری که می خواهند در زندگی طی کنند تشخیص دهند.

کشفی حنصاری درباره حضور کودکان و نوجوانان در عاشورا و روایتگری از کودکان گفت: یکی از موضوعاتی که شاید امروز برای کودکان و نوجوانان جالب باشد، بحث حضور کودکان و نوجوانان در عاشورا و کاروان امام حسین (ع) است. اما یکی از نشانه هایی که کمک می کند داستان به داستانی برای کودکان و نوجوانان تبدیل شود و مورد استقبال این گروه سنی قرار گیرد، این است که شخصیت های اصلی آن داستان از این گروه سنی هستند. البته این بدان معنا نیست که اگر بخواهیم از عاشورا برای کودکان صحبت کنیم، فقط درباره کودکان صحبت کنیم. در عوض می‌توان از شخصیت‌های دیگر عاشورا مانند امام حسین (ع)، اهل بیت، یاران باوفایش و حتی دشمنان آن‌ها به شکلی جذاب و مفید برای کودکان و نوجوانان صحبت کرد.