نکات اطلاعاتی در « طاووس نامه » | ابنابر اساس گزارش ها خبرگزاری کتاب ایران(ابناکتاب طاووس نامه از مجموعه کتاب های خندان نوشته مصطفی مشایکی و تصویرگری علیرضا پور حنیفه است که به تازگی توسط نشر مدرسه منتشر شده است.

«طاووس نامه» در تضاد با کتاب «کابوس نامه» اثر عالی ترین عنصر کیکاووس بن وشمی گرزیار است که آن را به پسرش گیلانشاه نوشته است. این کتاب در نثری ساده و طنز به بیان موضوعاتی چون پوچی، شوخی های رکیک و بازی های تلفنی می پردازد تا مخاطب خسته نشود.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
«در صورت تهمت پشت این و آن
فرزند من! فک در صورت عدم ساییدگی نوعی حماقت و ویژگی ناخوشایند است. کسی که صفحه ای را پشت سر مردم می گذارد یا از نظر توانایی از آنها کوچکتر است یا می خواهد با خرج کردن این و آن عیوب وجودش را پنهان کند.
یک کرد غیابی صحبت کرد
ابتدا فرمود: علم اعلا.
من را به دیگران یادآوری نکنید
در حق خودت به من شک نکن
کمتر اطاعت کردم
جای شما رشد نمی کند
یکی به حکیمی گفت فلانی دهن باز کرده که پشت سرش حرف بزند.
حکیم به او لبخندی زد و گفت: نمی خواهم بدانم پشت سرم به من چه گفتند، می خواهم بدانم چرا آنقدر با تو راحت بودند که به من بد گفتند؟

این کتاب در ۶۴ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۳۲۵۰۰ راهی کتابفروشی ها شد.