نیمه قرآنی «بهار قرآن» ویژه کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان


قسمت قرآنی
بر ایده بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش روابط نهایی اداره کل کتابخانه های نهایی استان تهران، همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان، محفل انس همراه خود قرآن همراه خود عنوان «بهار قرآن» همراه خود هدف بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور قرآنی برگزار شد. سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق باورهای دینی {در خانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار کدام ممکن است توسط محمد هادی ربیعی قاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری – کارشناس قرآنی صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما در اسکای روم تدریس تبدیل می شود.

محفل «بهار قرآن» ویژه کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان روزهای زوج اجتناب کرده اند ساعت ۱۸ به همان اندازه ۱۹ در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آموزش تجوید، روخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان های قرآنی در کتابخانه ها برگزار تبدیل می شود.

اولین مونتاژ این محفل قرآنی روز شنبه ۲۰ فروردین ساعت ۱۸ برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت خشمگین اجتناب کرده اند اسکای روم منتشر شده تبدیل می شود. کنجکاوی مندان می توانند در ایام ماه مبارک رمضان روزهای زوج اجتناب کرده اند طریق رسیدگی .. {در این} محفل قرآنی نمایندگی کنند.