«هوپه سفید» یک بار دیگر بر دوش کودک های ایرانی نشستبر مقدمه مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) رویاهای شیرین کودکی ما همراه خود لالایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابوس های مادر شیرینی داشت کدام ممکن است نمی خواهیم چیزی جایگزینش کنیم. مادرانی کدام ممکن است درخواست شده است هر دو نامطلوب ما را همراه خود کتاب قصه های رنگی شناخته شده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله هر کدام به بهانه های مختلف آن دوران انصافاً را در خاطرات شخصی خشمگین می کنیم. ادبیات کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان جزء لاینفک سنت هر ملتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن اصولاً بپردازیم فرزندانمان بیشتر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوهایشان شیرین تر تبدیل می شود.

نهادهای باکلاس ملت اجتناب کرده اند جمله نهاد کتابخانه های کلی احیا کردن سنت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی اقدام به تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد کتاب در گروه های سنی مختلف می کنند. بر این مقدمه، جلد پانزدهم کتاب «هول سفید» به قلم جمعی اجتناب کرده اند نویسندگان کشورمان به رویداد نوروز ۱۴۰۱ در شمارگان ۴۰۰۰ مدل بدون هزینه آشکار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان آن را پاداش ای به جوانان ایرانی دانست.

کتاب «هول سفید» در ۱۴۴ صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ بخش همراه خود تصویرگری هانیه احمدی، فاطمه ارزیگر، روشنک محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمه روزی فر توسط مؤسسه نشر کتاب نهادهای کتابخانه‌های کلی ملت آشکار شد.

یاسامان درستی نویسنده خوشایند بهبهانی در بخشی اجتناب کرده اند این کتاب نوشته است: «زن اصرار می‌کرد کدام ممکن است او را برای مطالعه کتاب جلوی کودک‌ها نیاورم، نمی‌دانستم به خاطر لکنت زبان اعتقاد به نفس ندارد هر دو به خاطر اعتقاد به نفس زیرین {به دلیل} اعتقاد به نفس زیرین به او گفتم: آخر صدای خیلی شکوه داری ممکن است اجتناب کرده اند مطالعه لذت می برم آغاز به مطالعه کرد این پنجمین بار بود کدام ممکن است او را برای مطالعه کتاب آوردم با این حال این بار ، کمتر اجتناب کرده اند در گذشته تلو تلو خوردم.

در صفحات آخر کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش «اراده دارم ببینمت» نامه‌هایی اجتناب کرده اند جوانان به نویسندگان مورد کنجکاوی شخصی معادل سیامک کلشیری، مینو کریم‌زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیدمحمد مهاجرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه‌ای اجتناب کرده اند سارا جادویی در {پاسخ به} نامه نوجوانی در شماره در گذشته کدام ممکن است آشکار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد شده است.