واقع گرایی مستقیم در اندیشه سرووردی بررسی می شود


واقع گرایی مستقیم در اندیشه سرووردی بررسی می شود
گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) بیست و ششمین نشست از سلسله سخنرانی های سهروردی به «رئالیسم بی واسطه و نقش آن در نظریه تعریف در فلسفه سهروردی» اختصاص دارد که چهارشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۵ با سخنان رضا اکبری برگزار می شود.

یکی از پایه های نظریه سهرودی واقع گرایی بی واسطه است. از نظر سهروردی در مقام ادراک بین فاعل معرفت و مفعول شناسایی رابطه مستقیم برقرار می شود و اینگونه نیست که تصویری از شیء در ذهن به دست آید. او مخالف این تعریف به عنوان دانش مفهومی اشیاء نیست، اما آن را حداقلی می داند که فقط شامل مجموعه ای از ویژگی های تصادفی است.

علاقه مندان می توانند این نشست را از اینستاگرام فرهنگسرای شهرکتاب در ketabofarhang، کانال تلگرام bookcitycc و صفحه این مرکز در آپارات دنبال کنند.