پخش زنده اسپورتینگ لیسبون مقابل من سیتی: پخش جریانی، امتیاز، کانال تلویزیونی، اخبار تیم در حالی که استرلینگ پنجمین را اضافه می کند


HT: اسپورتینگ ۰ من سیتی ۴

پپ گواردیولا در نیمه دوم از تیمش درخواست بیشتری خواهد کرد.

آنها مالکیت توپ را تحت سلطه خود درآورده اند، به خوبی پرس می کنند و با بازی پاس خود حریفان خود را هر چند وقت یکبار باز کرده اند.

نگاه شهر در سطح دیگری است.