پرویز لونی شاعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده کتاب لرستانی درگذشت


بر مقدمه تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) لرستان، پرویز لونی شاعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده الیگودرزی بعد اجتناب کرده اند ظهر در این زمان (پنجشنبه ۱۷ فروردین) پس اجتناب کرده اند منصفانه فاصله بیماری دار فانی را وداع ذکر شد.

وی در سال ۱۳۱۱ در شهرستان الیگودرز به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ التحصیل موضوع زیست شناسی اجتناب کرده اند دانشکده جندی شاپور بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ورزش در زمینه آموزش در شبیه به موضوع، در مدارس راهنمایی اهواز مشغول به کار شد.

پرویز لونی همواره به ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر فارسی کنجکاوی داشته است. اجتناب کرده اند این رو انتخاب گرفت {برای حفظ} هویت باکلاس سرزمین شخصی اقداماتی انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تلاشی مثال زدنی در گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت این گنجینه گرانبها کوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت ایفای موقعیت شخصی در احیای این هویت باکلاس قدم درو کردن.


وی مجموعه شعر «مندیش» را کدام ممکن است در قالب غزلیات، ۲ قصیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ اجتناب کرده اند مضامین عاشقانه، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه کمدین «عبارات خندان» به گویش آیگودرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه را سروده است. اجتناب کرده اند ضرب المثل های الیگودرزی. {در این} کتاب برای هر رباعی به گویش الیگودرزی نیز خلق کرد کدام ممکن است همراه خود استقبال بینندگان مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین بار آشکار شد.

لونی در جشنواره های ادبی متعددی اجتناب کرده اند جمله چهارمین جشنواره سراسری «میلاد سرخ» در تبریز در سال ۱۳۸۳ کدام ممکن است به رویداد میلاد امام حسین علیه السلام برگزار شد، نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر او شناخته شده به عنوان بهتر از شعر انواع شد. .