رژیم لاغری سریع

«پیام جاودانه» قرآن و «کلام جاودانه» نهج‌البلاغهعلامه حکیمی در «پیام جاودانه» قرآن و پژوهش در قرآن را از دیدگاه معارفی بررسی کرده است و در «کلام جاودانه» ذیل موضوعات مختلف درباره نهج‌البلاغه و عظمت آن سخن به میان آورده است.