پیام مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران به مناسبت روز خبرنگاربه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، متن پیام علی رمضانی به این شرح است: «اخبار» یکی از اساسی ترین مفاهیم در علوم اسلامی و شرعی است. گزارشی است از «دیگران» و «من» که در آن احتمال حق و باطل وجود دارد. مفهوم خبر گاه با حدیث یکی می شود و در میان علمای بزرگ امامیه تفاوت چندانی بین اخبار و حدیث وجود ندارد.

واقعه عظیم کربلا که نمادین ترین واقعه در مقوله «خیر» و «شر» در معرفت شناسی شیعه است، قابلیت تفسیر مدرن را دارد. اکنون که تلاقی تاریخ شمسی و قمری ما را به مصادف شدن حماسه عاشورا با روز خبرنگار رسانده است، می‌توان با نگاهی به راویان خبر این واقعه که برخی از آن‌ها ایستاده‌اند، خود را بسنجیم و ببینیم. «کل اسلام» و برخی دیگر بر «کل کفر» ایستادند که ما راوی اخبار صحیح یا حدیث یا حدیث و اخبار غیر صحیح هستیم. اگر ما راوی خبر صحیح باشیم در کنار همه اسلام هستیم و مرجع تمام تاریخ به امانت سپرده شده است.

روز خوبی داشته باشید گویندگان اخبار دقیق و موثق”