پیوستن بخش چاپ دیجیتال به اتحادیه سنگ نگاران یک دستاورد مهم استهیئت مدیره فعلی آن را ۷۰ درصد در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق ارزیابی کرد و یادآور شد: در بازرسی از واحدها و تشکیل کمیسیون ها موفق بودیم. همچنین با افزودن چاپ دیجیتال به این اتحادیه.

رئیس اتحادیه سنگ نگاران تهران در بخشی دیگر از سخنان خود به احقاق حق اتحادیه در خصوص درآمدهای حاصل از نمایشگاه های بین المللی تهران اشاره کرد و ادامه داد: در این خصوص پرونده به مراجع قضایی ارسال شده است. اما هیچ تصمیمی وجود ندارد در این خصوص به نفع ما صادر شد و عواید برگزاری این نمایشگاه ها به دست ما نرسید و مرد اول سابق اتحادیه مدعی اتهام شد در حالی که در دادخواست های اتحادیه از طرف اینجانب مشخص است که وجود دارد. هیچ شکایتی از شورا وجود نداشت و فقط ما آن را برای بررسی ارسال کردیم.

محمدی همچنین افزود: در بحث ادغام، اهالی مدیریت هیث با امضای خود در صورتجلسه صنفی از ادغام حمایت کردند و اکثریت مدیریت هیث را به خیانت متهم کردند، در حالی که اکنون در گروه های مجازی در جمع بندی های خود عنوان می کنند که آنها از ادغام جلوگیری کردند.

چرا ادعاهای نادرست می کنید و اعضا را گمراه می کنید و چرا آدرس اشتباه به همکاران می دهند؟


سندیکای کارگری رابط بین اتحادیه کارگری و دولت است
در ادامه این نشست امیرحسین قاسمی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه سنگ نگاران گفت: فناوری مانند سیل است، با افکار ما سازگار نیست.


وی ادامه داد: هیچ قدرتی در دنیا توانایی توقف فناوری، پیشرفت و فناوری را ندارد. در اصناف مختلف به خصوص در ایران دیده ایم که این موضوع وجود دارد و همه مرزها را از بین می برد».


قاسمی با پرداختن به این موضوع در صنعت چاپ تصریح کرد: در این صنعت نمی توانیم چاپ را بر اساس تکنیک، چاپ افست، چاپ وب، چاپ سیلک و چاپ دیجیتال تقسیم بندی کنیم، زیرا همه از یک خانواده هستند.


وی تاکید کرد: در بحث ادغام چاپ دیجیتال نباید گفت که لیتوگرافی از بین رفته یا چاپ افست ادامه نخواهد داشت. و غیره. این باعث می شود که چه اتفاقی افتاده باشد.


قاسمی با بیان اینکه چند سالی است که وارد عصر دیجیتال شده ایم و حتی آن را پشت سر گذاشته ایم، گفت: یکپارچگی و یکپارچگی از پیش چاپ تا پس از چاپ ضروری است. اتحادیه اصولاً هیئتی بین اتحادیه و دولت است و باید منافع هر دو را تامین کند و به نوعی روابط بین اتحادیه و اتحادیه را تسهیل کند.


گزارش کردن ابنااکنون رضا انصاری، بیژن بهادری، امیرحسین قاسمی، غلامرضا شجاع و مجتبی معراج محمدی اعضای هیئت مدیره اتحادیه سنگ نگاران هستند و بهروز معراجی بازرس این اتحادیه است.