چاقی و ناباروریدکتر Kiran Rokkadekar، MD و مشاور چاقی، در مورد اینکه چگونه مسائل مربوط به وزن می تواند منجر به ناباروری شود صحبت می کند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر