چالش های فرهنگی مناطق در طرح «محیط های فرهنگی» مشخص شده است.گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی سخنگوی و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران روز چهارشنبه (۹ تیرماه) در نشست «بررسی شیوه برگزاری چهارشنبه های فرهنگی» با معاونان اجتماعی و فرهنگی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران. ملاقات کردند و صحبت کردند.

بر اساس این گزارش، علیرضا نادعلی در ابتدای این نشست با تاکید بر توجه ویژه به مسائل فرهنگی گفت: در حال حاضر از چهار منطقه پایتخت که شامل مناطق ۹، ۵، ۲۰ و ۷ است در قالب چهارشنبه های فرهنگی بازدید شد. .

وی افزود: باید اذعان کرد که مدتی است که مسائل فرهنگی در مدیریت شهری تهران اولویت اول نبوده و در چهار سال گذشته مسائل فرهنگی مغفول مانده است.

سخنگو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران نیز یک نهاد اجتماعی است و با توجه به اینکه بارها دیده شده است که به مقوله های فرهنگی مغفول مانده است، مطابق با تاکیدات انجام شده. از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر توجه ویژه به مسائل فرهنگی در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، طرح چهارشنبه فرهنگی پیشنهاد شد تا بتوانیم با گفت و گو با نخبگان و فعالان فرهنگی، طرح های فرهنگی را رصد و مشکلات فرهنگی را حل کنیم. به شیوه ای کارشناسی

سخنگوی و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: بسیاری از مردم حل آسیب های اجتماعی را در اولویت کاری خود می دانند. اما اگر اقدامات فرهنگی کارشناسانه و با تنوع بیشتر انجام شود، آسیب های اجتماعی کمتری را شاهد خواهیم بود. بنابراین در این زمینه شهرداری تهران باید با قدرت وارد شود و ما در شورای اسلامی شهر تهران سعی خواهیم کرد از کمک بزرگی برای بهبود امور فرهنگی شهر استفاده کنیم.

نادعلی گفت: طرح چهارشنبه فرهنگی چالش های موجود در مناطق را شناسایی می کند و از همه شهرداران و معاونان فرهنگی مناطق می خواهیم در این راه از توان خود استفاده کنند تا بتوانیم مسائل فرهنگی را با جدیت حل و نیمه کاره را پیگیری کنیم. پروژه ها برای بهره برداری از آنها همچنین سعی داریم در این طرح با محوریت مساجد با مردم ارتباط مستقیم برقرار کنیم. از سوی دیگر هویت بخشی به محلات از نکاتی است که در طرح محیط های فرهنگی پیگیری خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه معاونان اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز پیشنهادات خود را برای نگهداری بهتر از طرح محیط های فرهنگی ارائه کردند.