چگونه افکار را محور نگه می دارید؟بر مقدمه بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب افکار های جمعی (چگونه بقیه عمر شخصی را مدیریت کنیم) تأثیر نیر عیال همراه خود همکاری جولی لی تأثیر فاطمه علیبور طنصری توسط انتشارات امختا همراه خود همکاری مفید وسطا در ۲۷۶ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ مدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ۸۴۰۰۰ چاپ شده است. تومان.

«بلعیده شده‌ها: چگونه محصولات سفارشی بسازیم» یکی اجتناب کرده اند پرفروش‌ترین کتاب‌های وال استریت ژورنال بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان نگارش مقاله، آمازون همچنان در رتبه اول در کلاس محصولات قرار داشت. کتاب بلعیده شده مرتب سازی کتاب پختن شام است. اصل العمل رفتار انسان (من می خواهم رفتار ممکن است را در آن گنجانده ام. نمایندگی های فناوری می دانند کدام ممکن است برای به کف دست حمل پول باید امتحان شده کنند به همان اندازه ما را به محصول شخصی برگردانند، اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ خرید و فروش آنها به آن است تعیین می شود.

من می خواهم این را می دانم از ۱۰ سال قبلی را صرف تجزیه و تحلیل با توجه به روانشناسی محصولاتی کرده ام کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند سودآور ترین نمایندگی های جهان اجتناب کرده اند آنها برای جالب کردن محصولات شخصی استفاده می کنند. من می خواهم طی سال‌ها در دانشگاه بازرگانی استنفورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه طراحی گرافیک هاسو برای مدیران بلند مدت تدریس کرده‌ام.

او اظهار داشت: «در ۵ سال قبلی، در حالی کدام ممکن است در جاری تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نوشتن این} کتاب بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی فرآیند‌هایی همراه خود پشتوانه آموزشی بودم کدام ممکن است سریع یاد {خواهید گرفت}، اکنون سازنده‌تر، اجتناب کرده اند تذکر بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناختی محکم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر شده‌ام. . روابط من می خواهم قابل قبول تر اجتناب کرده اند در همه زمان ها است. این کتاب با توجه به نکاتی است کدام ممکن است در حین پرورش مهمترین توانایی های شخصی در قرن {بیست و یکم} آموختم. این با توجه به روشی است کدام ممکن است ممکن است به هوش آمدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه می توانید به هوش بیایید.

او به خاطر می آورد: “اولین گام اینجا است کدام ممکن است بدانید حواس پرتی اجتناب کرده اند داخل ممکن است آغاز تبدیل می شود. بخش اول، ممکن است فرآیند های ممکن برای پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود ناراحتی روانی کدام ممکن است ممکن است را به بیراهه می کشد را یاد می گیرید.” بعد از همه، من می خواهم کلیشه هایی مشابه با هدف اصلی حواس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیتیشن را اصرار {نمی کنم}. این راه ها قابل انجام است برای برخی اشخاص حقیقی مفید باشد، با این حال قبلاً با توجه به آنها صحبت شده {است تا} جایی کدام ممکن است صحبت اصولاً با توجه به آنها به سادگی ممکن است را آزار می دهد. اگر در جاری مطالعه این کتاب هستید، در نظر گرفته شده می‌کنم مشابه با من می خواهم، قبلاً این مد‌رفع‌ها را امتحان کرده‌اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیده شده است‌اید کدام ممکن است آنها نمی‌توانند ممکن است را آغاز کنند. به عنوان جایگزین، {در این} کتاب نگاهی اخیر به محرک های دقیق رفتار شخصی می اندازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد می گیریم کدام ممکن است چرا مدیریت زمان در مدیریت همراه خود ضرر مواجه تبدیل می شود. ما علاوه بر این در جاری تجزیه و تحلیل این هستیم کدام ممکن است چگونه همه عامل را سرگرم‌کننده کنیم، ۹ به این صورت کدام ممکن است پاپینز همراه خود «افزودن خوب قاشق شکر» می‌میرد، اما علاوه بر این همراه خود پرورش مهارت هدف اصلی اصولاً روی کاری کدام ممکن است انجام می‌دهیم، می‌میرد.»

را انتخاب کنید و انتخاب کنید او یکپارچه می دهد: “نیمه دوم به اهمیت وقت گذاشتن برای کارهای مورد کنجکاوی ممکن است می پردازد. ممکن است یاد {خواهید گرفت} کدام ممکن است چرا نمی توانید “حواس پرتی” را “حواس پرتی” بنامید به همان اندازه روزی کدام ممکن است آن را بدانید. ممکن است یاد {خواهید گرفت} کدام ممکن است برای زمان شخصی این سیستم ریزی کنید. به طور متمرکز، حتی وقتی بخواهید آن را صرف مطالعه عناوین اشخاص حقیقی celeb هر دو مطالعه خوب رمان عاشقانه اساساً مبتنی بر آب کنید.” “به هر طریقی، روزی کدام ممکن است قصد تلف کردن آن را دارید اتلاف وقت نیست.”

نویسندگان در جای عکس می نویسند: “بخش سوم به محرک های خارجی نامطلوب ای می پردازد کدام ممکن است {بهره وری} ما را مختل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ما را به خطر می اندازد. مناسب است کدام ممکن است نمایندگی های فناوری اجتناب کرده اند چیزهایی مشابه با دینگ دینگ نامه الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام رسانی در تلفن های ما استفاده می کنند. برای جلب ملاحظه به خودشان، با این حال اجتناب کرده اند محرک های خارجی استفاده می کنند. به تجهیزات‌ها محدود نمی‌شوند دیجیتالی‌ها در همه مکان ها هستند، اجتناب کرده اند کوکی‌های کمد کدام ممکن است در صورت ما چشمک می‌زنند به همان اندازه پیام‌هایی کدام ممکن است اجازه نمی‌دهند «بیایید سرمایه گذاری‌ای را کدام ممکن است در شرف تنظیم است تمام کنیم».

به مشاوره نویسندگان، “بخش چهارم مهم بسته شدن برای آگاه بودن است: هماهنگی‌ها. در حالی کدام ممکن است بردن محرک‌های بیرونی برای جلوگیری اجتناب کرده اند حواس‌پرتی {مفید است}، هماهنگی‌ها روشی نشان دادن‌شده برای مدیریت خودمان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت می‌دهند کدام ممکن است آنچه را کدام ممکن است می‌گوییم انجام می‌دهیم. {در این} بخش، ما فرآیند آزموده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق در گذشته اجتناب کرده اند تلاش را پیشینیانمان برای مشکلات همین الان به کار می‌بریم. سرانجام، نگاهی از واقعی‌تر به این می‌اندازیم کدام ممکن است چگونه می‌توانید در دفتر شخصی هدف اصلی کنید، فرزندان شخصی را عظیم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط آگاهانه تحمیل کنید.» این فینال فصل‌ها ارائه می دهیم آرم می‌دهند کدام ممکن است چگونه برای ضرب و شتم حواس پرتی، ترمیم {بهره وری} اجتناب کرده اند کف دست گذشت، تحمیل روابط قابل قبول تر همراه خود دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی دوست از گرفتن بیشتر.”