چگونه قرن برای افزایش ایران به نوک رسید؟بر مقدمه مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) تمام زوایای ایالت، اجتناب کرده اند جمله بخش سنت، در سال ۱۴۰۰ تحمل تأثیر ۲ موضوع تحریک کردن شد. فضای انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم آسیب مالی شیوع ویروس کرونا به نمایندگی ها.

فعالان نشر سال ۱۴۰۰ را همراه خود چمدان‌های با کیفیت صنعتی گذراندند، خوب سال تخصص تجاری ناگوار همراه خود ویروس کرونا. اگرچه این تخصص راه را برای ملاحظه به متنوع جایگزین به راحتی کرد، با این حال صنعت کدام ممکن است اجتناب کرده اند تعطیلی های مکرر تخلیه شده بود، آسیب پذیرتر . کتابفروشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایرین {در این} صنعت، پس اجتناب کرده اند خوب سال ورزش تجاری، گام به گام همراه خود اصول وضع شده توسط کرونا جدا آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای زنده ماندن} مجبور شدند مسکن همراه خود این ویروس را در انتخاب قرار دهند.

همراه خود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی کار روبرو شدن مقامات سیزدهم کدام ممکن است رویکرد بی نظیر شخصی را {برای تغییر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم بودن خاص کرده است، به نظر می رسد مانند است باید شاهد این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه اندازهای جدیدی در بخش سنت به طور قابل توجهی کتاب باشیم.

تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک بهار ۱۴۰۰; تعطیلی در عمق کتابخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب بهار
کتابفروشان کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند سفر نوروزی ۱۴۰۰ {به دلیل} افزایش موج چهارم ویروس کرونا، فصل جدید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را همراه خود تعطیلی عظیم تحریک کردن کردند، ۲۶ خردادماه، هفدهمین فصل طراحی های فصلی، «بهار کتاب» را جشن گرفتند. در این دوران هفت روزه همراه خود مشارکت ۹۲۱ کتابفروشی اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت، در مجموع ۵۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۳ مدل کتاب به قطعا ارزش آن را دارد ۲۲۰ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۹ ریال فروخته شد. این به معنای افزایش ۸۰ درصدی کالا نسبت به فاصله هجدهم است.روز قصه گویی را در تقویم سراسری سند کنید
در اول ژوئن شورای سنت کلی تصمیمی را بر مقدمه این کتاب ادعا کرد. این شورا همراه خود اصرار رئیس سابق کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان به شورای برتر انقلاب باکلاس مبنی بر تصمیم گیری روز ۹ آذر شناخته شده به عنوان «روز قصه گویی» موافقت کرد.

ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت متمرکز میراث غیر سکولار یلدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف ارزشمند قصه گویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصه گویی اجتناب کرده اند جمله نیازها بی نظیر این فرمان است.

راه اندازی شد کابینه سیزدهم; محمدمهدی اسماعیلی به اصرار نخست وزیر
۲۰ مرداد ماه; همراه خود تحویل داد کمتر اجتناب کرده اند ۲ ماه اجتناب کرده اند ادعا نتایج انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد آیت الله سید ابراهیم رئیسی شناخته شده به عنوان رئیس جمهور سیزدهم، فهرست پیشنهادی وزارتخانه وی آشکار شد. بر مقدمه این فهرست، محمدمهدی اسماعیلی شناخته شده به عنوان وزیر پیشنهادی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی به مجلس شورای اسلامی راه اندازی شد شد.محمد مهدی اسماعیلی وی اجتناب کرده اند چهره های شناسایی شده است، فعالان باکلاس، رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چهره های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی جبهه انقلاب است کدام ممکن است در سال ۱۳۵۴ در کپودرآهنگ همدان به دنیا به اینجا رسید. وی فارغ التحصیل دبیرستان شهید مطهری، دارای دکترای علوم سیاسی اجتناب کرده اند پژوهشگاه تحقیق انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس، عضو هیئت آموزشی دانشکده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سرپرست گروه گروه شناسی سیاسی پژوهشکده تحقیق اجتماعی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل.

به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، همراه خود تخلیه فهرست کلی ساختار‌های اسماعیلی شناخته شده به عنوان وزیر پیشنهادی مقامات سیزدهم برای تصدی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی؛ مقامات سیزدهم خوب مقامات باکلاس {خواهد بود}».

{در این} این سیستم کلان، بخش بزرگی به موضوعات کتاب محور اختصاص دارد.

پس اجتناب کرده اند تصویب ساختار های کلان اسماعیلی توسط اعضای کمیته باکلاس اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در مونتاژ علنی روز ۱۱ شهریورماه مجلس حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این سیستم های وی حفاظت کرد. وی {در این} سخنان رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان را اولین این سیستم شخصی پس اجتناب کرده اند جلب اعتقاد ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره عملکرد مقامات در امور باکلاس، انفعال مقامات در امور باکلاس را رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تاکید کرد. اجتناب کرده اند قابلیت گروه استفاده خواهد کرد.رای اعتقاد مردمان به محمدمهدی اسماعیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور تصمیم وزیری
محمدمهدی اسماعیلی روز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰ همراه خود ۱۸۱ رأی موافق، ۷۷ رأی جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ رأی ممتنع، ریاست وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را بر عهده گرفت.

محمدمهدی اسماعیلی سرپرست مسئله نمایندگی در گذشته تاریخی ۷ شهریورماه همراه خود رعایت ایده ها ۸۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۳ قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اعتقاد نمایندگان مردمان در حزب اسلامی، وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را منصوب کرد. مجلس مشورتیانتصابات در وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی
وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در مقامات ۲۲ شهریور یاسر احمدوند به معاونت باکلاس وی منصوب شد. وی پس اجتناب کرده اند بدست آمده تصمیم اجتناب کرده اند وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی ذکر شد: انقلاب اسلامی، انقلاب واژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم جایگاه دقیق واژه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان ها باشد کدام ممکن است مهمترین جلوه افزایش باکلاس». ایران اسلامی در مقامات حال در جایگاه مناسبی قرار خواهد گرفت. امتحان شده می کنیم اقتصاد سنت را پویاتر کنیم به همان اندازه شرکت ها باکلاس به صورت مستمر به گروه فرهنگیان حاضر شود.

سایر انتصابات وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی به رئوس مطالب زیر است:

محمدمهدی اسماعیلی به اصرار یوسر احمدند محمد الهیاری فومینی شناخته شده به عنوان سرپرست کل محل کار بهبود کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی منصوب شد.

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی نیز محمد علی مرادیان شناخته شده به عنوان مدیرکل محل کار تحقیق باکلاس، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی این وزارتخانه منصوب شد.

علی اکبر ابراهیمیعلاوه بر این همراه خود تصمیم محمدمهدی اسماعیلی مدیرکل محل کار انتشارات وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی.

سی عروسید پوراحمدیوی علاوه بر این همراه خود تصمیم وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شناخته شده به عنوان مدیرعامل صندوق شهرت فنی منصوب شد.

رئیس اداره جوامع، تشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های باکلاس معاونت امور باکلاس وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی. اسماعیل جانعلی پور سپرده شد.

انتصاب رئیس مؤسسه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران.

علی رمضانیپنجم آبان ماه همراه خود تصمیم معاون امور باکلاس وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شناخته شده به عنوان مدیرکل خانه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران منصوب شد. علاوه بر این اعضای هیات امنای خانه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران در گذشته تاریخی ۲۱ آذرماه اجتناب کرده اند سوی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی منصوب شدند. هیئت امنای خانه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران متشکل اجتناب کرده اند یاسر احمدوند، علی رمضانی، علی اکبر اشعری، عادل بیگمی، محسن پرویز، علی محمد مدب، سید محمود اسلامی، محسن مومنی شریف، مریم جدالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا محمدخانی است. محسن پرویز.


علاوه بر این در روزهای پایانی سال حجت الاسلام والمسلمین مسعود دیانی علی رمضانی، سرپرست مسئله مؤسسه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران، معاون شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمان مؤسسه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران.

دبیرکل نهاد کتابخانه های کلی ملت به کتابخانه سراسری سر خورد
یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند انتصابات در بخش کتاب در سال ۱۴۰۰ صدور تصمیم با اشاره به رضا مختارپور بود. وی همراه خود تصمیم آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مدت ۴ سال به ریاست گروه اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه سراسری منصوب شد.بازار کتاب در جاری اخیر شدن است. برگزاری تابستانه کتاب ۱۴۰۰
۹۷۴ کتابفروشی در سرتاسر ملت همراه خود برگزاری هجدهمین فاصله ساختار های فصلی هر دو «تابستان کتاب ۱۴۰۰» اجتناب کرده اند ۱۸ به همان اندازه ۲۴ مردادماه سودآور به کالا ۴۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۶ مدل کتاب به قطعا ارزش آن را دارد بیش اجتناب کرده اند ۲۴ میلیارد تومان شدند. همراه خود سند این آمار رکوردهای جدیدی سند تبدیل می شود. این دوران حمایت اجتناب کرده اند چالش نیز اجتناب کرده اند تذکر تخصیص حمایت قابل ملاحظه بود. افزایش سقف کسب کتاب به ۵۰ نسبت یعنی اجتناب کرده اند ۲۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان نسبت به فاصله در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کل حمایت اجتناب کرده اند ساختار را به شش میلیارد تومان رساند.

کتاب پاییز ۱۴۰۰; برگزاری اولین ساختار حمایت اجتناب کرده اند کتابخانه ها در مقامات سیزدهم
علی رمضانی، مدیرعامل مؤسسه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران، ۲۹ آبان ماه اجتناب کرده اند برگزاری ساختار کتاب سه ماهه مقامات جدید خبر داد. این ساختار اولین ساختار حمایتی معاونت باکلاس وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی برای ریاست جمهوری جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزدهمین فاصله این ساختار است. مهمترین تمایز این ساختار همراه خود ساختار زودتر، رویکرد عدالت باکلاس بود کدام ممکن است همراه خود مشارکت دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی سابقه کتابخانه ها در کنار بود. ۹۸۰ کتابفروش اجتناب کرده اند در سرتاسر ایران نمایندگی کردند. رویکرد تولید دیگری این ساختار، رئوس مطالب ۲ بازه روزی است. کتابخانه های مناطق کمتر برخوردار ۱۰ روز کتاب پاییزی داشتند، در حالی کدام ممکن است در سایر عوامل ملت این ساختار ۴ روز به اندازه انجامید. در نهایت این مدت ۴۲۵ هزار مدل کتاب به قطعا ارزش آن را دارد ۲۸ میلیارد تومان اجتناب کرده اند محل ساختار های حمایتی خریداری شده بود.

بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین هفته کتاب؛ جاهای تمیز را همراه خود خوب کتاب خوشایند پر کنید.
این دوران اجتناب کرده اند هفته کتاب در جمهوری اسلامی ایران همراه خود دبیری علی رمضانی، مدیرعامل موسسه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران {در سراسر} ملت برگزار شد. همراه خود مشارکت ادارات کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی امکانات، ارگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای متنوع در استان ها همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ این سیستم {در سراسر} ملت برگزار شده است. ویژه این سیستم این مراسم افشا اجتناب کرده اند خطبه مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند کتاب «برکت خون» بود. این این سیستم به صورت تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان {در سراسر} ملت در گذشته تاریخی ۹ آبان ماه برگزار شد.

ویژه «بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین هفته کتاب»
یکی اجتناب کرده اند کمک های قابل ملاحظه به هفته کتاب ۱۴۰۰، این سیستم ریزی مدیریت شهری برای جشن تکل این مناسبت بود. گروه زیباسازی شهرداری تهران همراه خود اسکن «خوب کتاب خوشایند بخوانیم»، همراه خود نصب ۵۰۰ ساختمان برای ادغام کردن طبقات، بیلبورد، ستارگان، پرتابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیلبوردهای بلند کدام ممکن است چهره متنوع اجتناب کرده اند نویسندگان ایرانی را برای ساکنان تهرانی بدیهی کرد، در مراسم هفته کتاب نمایندگی کرد. همراهی گروه آرایشگران همراه خود برگزارکننده هفته کتاب، اجتناب کرده اند وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت امور باکلاس {در این} وزارتخانه تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر به حرکت آورد.دومین نمایشگاه دیجیتال کتاب تهران
همراه خود ادعا مناسب گذشته تاریخی برگزاری دومین نمایشگاه دیجیتال کتاب تهران در بهمن ماه توسط یاسر احمدوند، معاون امور باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، این سیستم ناشران مراقبت از امشب خشمگین داری دیجیتال عمق گرفت.

نمایشگاه دیجیتال کتاب تهران همراه خود حضور ۲۱۰۰ نویسنده خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی برگزار شد. سیستم نمایشگاه به مدت هشت روز برای محدوده اجتناب کرده اند بین بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰۰۰۰ کتاب به روی عموم باز بود. سه بازوی اجرایی نمایشگاه دیجیتال کتاب تهران، مؤسسه دارالکتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران، نمایندگی سراسری پست جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی صادرات بودند.

رمضانی رئیس دومین نمایشگاه دیجیتال کتاب تهران پس اجتناب کرده اند نوک این این سیستم کتاب کدام ممکن است در ایران افزایش کشف شد. وی ۵۷.۵۱ نسبت اجتناب کرده اند کتاب های تالیفی را در آمار کالا دومین نمایشگاه دیجیتال کتاب تهران ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع سفارشات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مدل های خریداری شده {در این} مناسبت را همراه خود فاصله در گذشته ارزیابی کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند انبساط ۳۳ درصدی کالا حکایت دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ۲.۴ درصدی کالا کتاب.
سرپرست ورزش های باکلاس دومین نمایشگاه دیجیتال کتاب تهران علاوه بر این ادعا کرد: دومین فاصله نمایشگاه دیجیتال کتاب تهران برای بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ این سیستم سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ نشست در سراسر جهان این سیستم ریزی شده است. به آموزش داده شده است وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، استقبال دیدنی مردمان در دومین نمایشگاه دیجیتال کتاب تهران، سامانه کالا را برای خوب روز تولید دیگری در اختیار دوستداران کتاب قرار داد.

سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن این سیستم ریزی برای عظیم ترین مناسبت باکلاس ملت
همراه خود ورودی در عمق واکسیناسیون‌ها علیه کرونا، رایزنی‌ها برای برگزاری سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توسط مسئولان وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی همراه خود قوت بیشتری یکپارچه کشف شد.

طی حکمی اجتناب کرده اند سوی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، یاسر احمدوان معاون امور باکلاس وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شناخته شده به عنوان سرپرست سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران منصوب شد. احمدند در فینال روزهای سال ۱۴۰۰ علی رمضانی را {به سمت} قائم مقام سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران منصوب کرد. رؤسای کمیته های نمایشگاهی نیز به قرار زیر محدوده شدند: محمد الهیاری سرپرست کمیته خانه ناشران، اسماعیل جانعلی پور سرپرست کمیته ناشران خارجی، محمدعلی مرادیان مشاور رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس هیئت نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشیابی. حسین صفری رئیس کمیته اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی، محمد خلج رئیس کمیته اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی رضا اسماعیلی رئیس کمیسیون معامله با به تخلفات.


تجهیزات اجرایی سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران در مصلی امام خمینی (ره) ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش شخصی را تحریک کردن کرد.

ادعا انتخاب برای محدوده اعضای هیأت نظارت بر استانداردهای نشر
آقای ابراهیم رئیسی رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس شورای برتر انقلاب باکلاس (۲۵ اسفند) اجتناب کرده اند تصویب «محدوده اعضای هیئت نظارت بر استانداردهای نشر کتاب» برای اجرا خبر داد. بر مقدمه این ابلاغیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه ماده ۵ اصلاح نیازها، پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای نشر کتاب (مصوب ۶۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصتمین مونتاژ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ شورای برتر انقلاب باکلاس) علی رضا مختارپور را انتخاب کنید و انتخاب کنید عماد اوروه، سید. مهدی خاموشی، علی اکبر اشعری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی شجاعی عناوین اعضای کمیسیون آشکار شد.کتاب پایتخت ایران؛ فال هفتم شخصی را به تماس گرفتن سنندج آشکار کنید
همراه خود برگزاری مراسم معارفه پایتخت ایران کتاب، همراه خود رای متخصصان سنندجی شناخته شده به عنوان هفتمین پایتخت کتاب در ایران محدوده شد. این مراسم همراه خود حضور وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، معاون باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند فعالان بخش نویسندگی ۶ دی ماه برگزار شد.دریافت کرد قرن قبلی کتاب قرن
مراسم اختتامیه سی امین جایزه کتاب سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیستمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۲۴ اسفندماه همراه خود حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در تالار وحدت برگزار شد. {در این} مراسم رئیس جمهور اجتناب کرده اند ۱۷ نفر برگزیده جوایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع اجتناب کرده اند رئیس جمهور بدست آمده کرد.