رژیم لاغری سریع

کار که برای خدا باشد شکست نداردبه روایت کتاب «امام و دفاع مقدس» ناکامی در عملیات بدر، شرایط سختی را برای نیروهای ما ایجاد کرده بود و یأس و تیرگی بر دل‌ها سنگینی می‌کرد. اما پیامی از سوی امام، به تعبیر سردار احمد غلامپور مثل بارانی از صفا و طراوت، کویر وجودها را از خستگی و دلمردگی شست‌وشو داد.