کتابخانه کنگره کتاب های برتر اجتناب کرده اند سنگ نگاره به همان اندازه پرنعمت های کمیاب را حاضر می دهدبر ایده بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتابخانه کنگره مجموعه های ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمگیری اجتناب کرده اند مدل های خطی، چاپ سنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار چاپی را در شخصی جای داده است. اصولاً این بازو‌نوشته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌های سنگی فارسی در دهه ۱۹۳۰ توسط یک فروشنده سوپراستار هنرهای زیبای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاورمیانه به تماس گرفتن کورکور میناسیان خریداری شد.

آنچه ساکنان میناس خریدند برای ادغام کردن گنجینه هایی اجتناب کرده اند در سرتاسر خاورمیانه، اجتناب کرده اند جمله کتاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل های خطی کمیاب به زبان های عربی، فارسی، ترکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنی بود. کتابخانه کنگره اجتناب کرده اند دهه ۱۹۳۰ تعداد اندکی مدل خطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ سنگی فارسی را اجتناب کرده اند فروش عمومی هایی شبیه کریستیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساتبی خریداری کرده است. تعداد اندکی اقلام نیز {در این} مجموعه a فوق العاده اهدا شده است.

مجموعه نسخ خطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب های فارسی زبان کتابخانه کنگره برای ادغام کردن آثاری در زمینه های مختلف است کدام ممکن است {در میان} آنها کتاب های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبی حضور پررنگی دارد. تعداد اندکی اجتناب کرده اند آثار این مجموعه مجموعه ای اجتناب کرده اند اشعار شاعران پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر شناسایی شده است ایرانی است کدام ممکن است همراه خود سبک های خوشنویسی انصافاً سروده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذهیب شده است. برخی اجتناب کرده اند این کتب تذهیب آثاری تعدادی از زبانه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف متون فارسی، عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکی به تبیین موضوعات مختلف اجتناب کرده اند جمله آموزشی، دینی، فلسفی، ادبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند کتب مقدس جهان اسلام می‌پردازند.

کتابخانه کنگره کتاب های فارسی برتر را به راحتی در دسترس است قرار داده است
بخشی اجتناب کرده اند کتاب رساله جادویی
بخش خاور نزدیک کتابخانه کنگره بیش اجتناب کرده اند ۴۰ مورد اجتناب کرده اند این کتاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل های کمیاب را در سال ۲۰۱۴ در نمایشگاهی همراه خود عنوان ۱۰۰۰ سال کتاب فارسی برای اولین بار به حاضر گذاشت. در پی کنجکاوی مندی این نمایشگاه، اداره خاور نزدیک کتابخانه یک سال بعد چالش دیجیتالی کردن این مجموعه را تحریک کردن کرد به همان اندازه مدل های دیجیتالی تمامی گنجینه های آن به زبان فارسی حاضر شود. این مجموعه دیجیتال در جاری حاضر برای ادغام کردن ۱۶۹ مدل خطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ای اجتناب کرده اند کتاب های سنگی است.

کتابخانه کنگره کتاب های فارسی برتر را به راحتی در دسترس است قرار داده است
بخشی اجتناب کرده اند شاهنامه فردوسی
مجموعه دیجیتال تحت وب کتاب های کمیاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی فارسی بدون هزینه در مکان کتابخانه کنگره آمریکا حال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کتاب در قالب PDF برای عموم به طور قابل توجهی محققان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتی شناسان قابل دانلود است.

اجتناب کرده اند جمله کتاب های این مجموعه تحت وب می توان به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، مثنوی غیر سکولار، پنجنگ، بادشهنما هر دو شاه جهان نامه، کتاب زبور داوود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رساله صوفیانه ردیابی کرد.