رژیم لاغری سریع

کتاب «احساس تاریخی شهر خرم‌آباد فیلی» آشکار می‌شود


مجید دریکوند، نائب‌رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس وسط پژوهش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق راهبردی شورای شهر خرم‌آباد در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) در لرستان، اظهار کرد: نخستین‌بار در گذشته تاریخی ۱۰۰ ساله شهرداری خرم‌آباد کتاب «احساس تاریخی شهر خرم‌آباد فیلی» همراه خود مجوز وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی اجتناب کرده اند سوی انتشارات هاویر آشکار شده است همراه خود حضور مسئولان استانی آشکار ممکن است.

وی افزود: خرم‌آباد به‌عنوان یکی اجتناب کرده اند شهرهای تاریخی ایران اجتناب کرده اند دیرباز مورد ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهد انبساط بسیاری از مختلف علوم انسانی ازجمله ساختار {بوده است}. کمیت عظیمی اجتناب کرده اند یک دسته کامل بنای تاریخی درمورد به فاصله‌های مختلف تمدنی در پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اسلام گواه روشنی بر این آگاه است.

دریکوند همراه خود ردیابی به اینکه  کتاب «احساس تاریخی شهر خرم‌آباد فیلی» نتیجه تعدادی از سال پژوهش میدانی در احساس تاریخی شهر خرم‌آباد است افزود: {در این} کتاب اکثر بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه‌های تاریخی شهر ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل شده است. این بناها انتخاب گسترده‌ای اجتناب کرده اند قابلیت‌های تاریخی اجتناب کرده اند خانه‌ها، کاروانسراها، پل‌ها، بازارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بناهای تکیه کن به آن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگ خرم‌آباد را برای ادغام کردن می‌شوند.

 

نائب‌رئیس شورای شهر خرم‌آباد همراه خود تأکید بر اینکه این قابلیت‌های منحصر به شخص می‌توانند به سود مورد ملاحظه مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزان شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه مدیریت ارشد استان لرستان، گروه‌های افراد‌نهاد، کنشگران جهان رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مردم قرار گیرد افزود: ۲ عنوان کتاب تولید دیگری به تماس گرفتن «حیاط پشتی‌شهر خرم‌آباد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خرم‌آباد به روایت اسناد تاریخی» نیز در سطوح کنار هم قرار دادن‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه وسط پژوهش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق راهبری شورای شهر خرم‌آباد هستند.

 

وی اظهار کرد: در شهر خرم‌آباد ۷۰ هکتار احساس تاریخی موجود است کدام ممکن است ۶ هکتار آن در قلمرو باباطاهر برای ادغام کردن کف‌سازی، جداره‌سازی، نورپردازی مرمت ممکن است.

 

به گزارش ایبنا؛ کتاب «احساس تاریخی شهر خرم‌آباد فیلی» به قلم محمد محمدی دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مژگان هادی‌پور مرادی در ۱۶۴ صفحه در برداشتن خشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ رنگی زیبا اجتناب کرده اند سوی انتشارات هاویر خر‌م‌آباد، به سفارش وسط پژوهش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق راهبردی شورای شهر خرم‌آباد در ۱۰۰۰ مدل آشکار شده است.