رژیم لاغری سریع

کتاب «برایم شمعی بیافروز» روی میز منتقدانانجمن جامعه شناسی ایران با همکاری موسسه انسان شناسی و فرهنگ نشست نقد و بررسی کتاب «برایم شمعی بیافروز»(دو سال تلاش یونسکو برای تعلیم زنان شمال خوزستان در دهه چهل شمسی) اثر ریتا ویزینگر را شنبه ۲۴ اردیبهشت برگزار می‌کند.