کتاب تعاونی پلتفرم; چشم انداز جدیدی برای اقتصاد دیجیتال ارائه شدگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به همت مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (MENTA)، در سومین روز از نمایشگاه هفته تعاون موسوم به گمرک تعاون، از نقشه ملی اکوسیستم تعاونی یا نعمت و کتاب و بستر تعاون، حضور مهدی مسکنی معاون امور تعاون رئیس جمهور، کاوه فرهادی از اعضای هیات علمی دانشگاه، علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاون، البرز محمدی رئیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، قاسم رستم پور رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال و مرتضی رحیسی از اعضای اتاق تعاون ایران معرفی شدند. همچنین این جشن با حضور خانواده شهید امیر اژدری باعث افتخار بود.

علی اکبر ابراهیمی نژاد در این مراسم گفت: در منتا در ارتباط با مفهوم تعاون و اکوسیستم نوآوری کار دشواری است و برای این منظور دو برنامه بزرگ را اجرا می کنیم که اولی شتاب دهنده رویداد است. که به همین دلیل است و ناظر بر ماهیت و پیچیدگی است.تعاونی تشکیل می شود.

مدیرعامل مرکز تعاونی نوآوری و توسعه ادامه داد: دومین داستان استارتاپی کوپ که در آن به دو موضوع اصلی پرداختیم.

وی به عنوان اولین موضوع اصلی، تعاونی ها را روی پلتفرم اعلام کرد و افزود: در این موضوع با وجود رشد در دنیا، متاسفانه در ایران عقب هستیم و با بسیاری از کشورها فاصله داریم. ما در حال کشف چشم اندازی جدید برای اقتصاد دیجیتال هستیم. این کتاب توسط تربر شولتز و ناتان اشنایدر نوشته شده است که برای اولین بار توسط دکتر امین شهبابا آشتیانی به فارسی ترجمه شده است.

ابراهیمی نژاد استفاده از ابزارهای فین تک را دومین موضوع اساسی بنیاد دانست و اظهار داشت: امروز فاز اول نعمت رونمایی شد، این نقشه که مسیر تشکیل اطلس تعاونی در سال های آینده است، در فاز اول، با استفاده از اطلاعات سامانه جامع خدمات هوشمند اداره تعاون به تصویرسازی اطلاعات جغرافیایی تعاونی های کشور می پردازد. با تکمیل فاز ۲ و ۳ این سامانه به اطلس همکاری می رسیم که فرصت برنامه ریزی، تحلیل و فعالیت های هدفمند در زمینه همکاری را برای همه دست اندرکاران این حوزه فراهم می کند.

شایان ذکر است یکی از موضوعات مهم در مدیریت جوامع، دسترسی به آمار و داده های واقعی برای تصمیم گیری و اقدام بهینه در حوزه های مختلف است. متاسفانه توجه به این مهم در ایران برای همیشه مغفول مانده است و حاکمان به دلیل نبود آمار و اطلاعات بدون نگرش صحیح تصمیم گیری و اقدام می کنند. بخش تعاون در ایران نیز از این چالش جدی مستثنی نیست. تصمیم گیرندگان بخش تعاون به آمار و اطلاعاتی که وضعیت واقعی این بخش را نشان دهد، دسترسی ندارند.

زیرا بخش عظیمی از تعاونی‌های ثبت‌شده، ذات (DNA) تعاونی را ندارند و یا ظرفیت منابع تعاونی هر منطقه محاسبه نشده است. این عدد بیشتر نشان دهنده نیاز کشور به نقشه یا اطلس تعاونی است. نقشه رتبه بندی تعاونی های کشور بر اساس DNA تعاونی. شناسایی منابع مالی و غیر مالی از مناطق مختلف کشور برای بخش تعاون و با یافتن توسعه دهندگان و ایجاد شبکه بین آنها و تعاونی ها به افتتاح تعاونی های جدید و تقویت تعاونی های موجود در کشور و در نتیجه کمک بخش تعاون برای بهبود اقتصاد کشور.

در پایان مراسم، میهمانان با امضا و نگارش یادبود، از پلتفرم و دفتر تعاونی سامانه نعمت رونمایی کردند.