کتاب جامع آزمایشگاه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ارائه شد


کتاب جامع آزمایشگاه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ارائه شد
بر اساس گزارش ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) حسن نجفی سمنانی، مدیرعامل پتروشیمی ایلام در این مراسم گفت: ممارست و تلاش علمی دکتر قبادی و همکارانشان در تالیف این کتاب ارزشمند، جهاد علمی و خدمتی ماندگار به صنعت پتروشیمی است.

وی این دستاورد همه جانبه پژوهشی در حوزه آزمایشگاهی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: تألیف این کتاب در ادامه موفقیت فرزندان استان و برگ زرینی در تاریخ صنعت پتروشیمی است. ایلام. . به گزارش روابط عمومی، کتاب جامع آزمایشگاه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با کوشش دکتر مسعود قبادی از همکاران آزمایشگاه پتروشیمی ایلام و دکتر طوبی ذوالفقاری منتشر شد. فرآیند، مباحث تخصصی شیمی، حلالیت روش ها، استانداردهای آزمایشگاهی و شرح کامل دستورالعمل های آنالیز.

لازم به ذکر است مسعود قبادی از کارگران نمونه پتروشیمی ایلام در سال ۱۴۰۱ و دارای فوق لیسانس و دکترای ممتاز شیمی معدنی، تخصص وی می باشد.