کتاب «خورشید نیمه شب» درباره زندگی امام حسن اصغری (ع) منتشر شد.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «خورشید نیمه شب»; نامه فاطمه مستغنی شامل گزیده‌ای از زندگانی و روزگار امام حسن عسکری (ع) است که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

این کتاب سیزدهمین کتاب از مجموعه ۱۴ جلدی «چهار خورشید، یک خورشید» است که به زندگی امام یازدهم شیعیان حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) اختصاص دارد. این امام بزرگوار زندگی پر فراز و نشیب داشت; اما تعداد کمی از جزئیات زندگی و فضایل فکری و اخلاقی آنها را می دانند. در این کتاب سعی شده است زندگی سرشار از خیر و برکت این امام بزرگوار با زبانی مناسب و روان در قالب ۱۰۰ میانبر روایت شود.

در بخشی از کتاب می خوانیم:
او از بستگان امام بود، اما شراب می نوشید». به منزل وکیل امام در کوم رفت، اما او را راه نداد. وقتی وکیل به سامره رفت، امام اجازه نداد. گریه کرد و علت را جویا شد. گفت: از سادات بود. “تو باید احترام می گذاشتی.” در قم بر این رفتار امام که برای او توضیح داد گریه کرد. وقتی دلش شکست، لیوان های شراب را شکست و توبه کرد.

کتاب «خورشید نیمه شب» در ۱۰۴ صفحه در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.