کتاب در مهندسی فرهنگی بسیار تاثیرگذار است


گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در لرستان، عصر امروز چهارشنبه (۲۸ مردادماه) منصور احمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با همراهی رضا نیازی معاون فرهنگی، رسانه ای و تبلیغاتی اداره کل و کنجان کرمی کارشناس چاپ و انتشارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در راستای شناخت و بررسی ظرفیت های استان و ساماندهی حوزه نشر از انتشارات شاپورحصت خرم آباد بازدید و با سیدیدالله ستوده مدیر مسئول این نشریه گفتگو کرد. انتشارات

احمدی یکی از رسالت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان را حمایت از زیرساخت ها برای فرهنگ سازی عنوان کرد و افزود: کتاب یکی از ابزارهایی است که در مهندسی فرهنگی بسیار موثر است. کتاب و رسالت و وظیفه فعالان فرهنگی این است که پس از تولید کتاب، امکان دسترسی را فراهم کنند و کتابخوانی و ورود کتاب به سبد معیشت خانوارهای استان آسان باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اینکه باید مطالعه، خرید و تولید کتاب را در استان تسهیل کنیم، ادامه داد: شهروندان لرستانی در تهیه و تولید کتاب مشکلی نداشته باشند. نویسندگان باید با این امید بنویسند که کتابشان به راحتی در دسترس و چاپ شود.

احمدی با بیان اینکه هدف این اداره کل حمایت از ناشران استان است، گفت: بخشی از حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از ناشران در دو قسمت خرید کتاب از ناشران پس از چاپ قابل انجام است. و پشتیبانی قبل از انتشار

وی مجموعه شاپورکشات را مجموعه ای فعال و فرهنگی دانست و افزود: شاپورکشات مجموعه ای تجاری نیست که بخواهد برای چاپ کتاب سود داشته باشد. بلکه مجموعه ای فرهنگی است که هدف آن ترویج فرهنگ ادبی، کتابخوانی و تولید کتاب در استان است.

احمدی با قدردانی از فعالیت های سیدیدالله ستوده مدیر عامل انتشارات شاپورخواست گفت: مجموعه هایی مانند شاپورخواست را قدردانی می کنیم و به داشتن آنها در استان افتخار می کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در بخشی دیگر از سخنان خود به برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب با اولویت و محوریت نشر استان لرستان و حوزه های مختلف در نیمه دوم سال اشاره کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب نمایشگاه ها نقطه شروع برنامه های فرعی در حوزه کتاب و آن کتابخوانی است و در این نمایشگاه از هر برنامه ای که به غنای صنعت نشر در استان کمک کند استقبال می کنیم و امیدواریم شاهد نمایشگاهی متفاوت باشیم.

نیازی گفت: شنیدن مشکلات نشر از سوی ناشران و مسائلی که در ذهن دارند و همچنین نیازها و مطالباتی که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان دارند و مطالبات این اداره کل از ناشران می تواند به بهبود اوضاع کمک کند. شرایط فعلی نشر در استان


در این دیدار سیدیدالله ستوده مدیر مسئول انتشارات شاپورحصت نیز با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ابراز نگرانی کرد.


گزارش کردن ابنا، انتشارات شاپورهشات در سال ۱۳۸۳ با انتشار کتاب در حوزه عمومی تأسیس شد و تاکنون بیش از ۷۰۰ عنوان کتاب در زمینه های مختلف منتشر کرده است.