کتاب دیپلماسی اسلامی و قدرت نرم در سیره پیامبر اکرم (ص) رونمایی شدبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مجمع جهانی صلح صبح امروز، ۳۰ خرداد، کنفرانسی با موضوع دیپلماسی فرهنگی در تالار اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار کرد.

این همایش با حضور حاتب زاده، منتظری سخنگوی وزارت امور خارجه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، هجرت اسلام عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عامری، دبیرکل صلح جهانی برگزار شد. مونتاژ.

در این همایش روابط فرهنگی خارجی (دیپلماسی فرهنگی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران راهکارهای عملی و مناسب برای روابط فرهنگی خارجی ایران با کشورهای جهان را با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی و همچنین موانع موجود در این همایش مورد تاکید قرار دادند. رشته.

در پایان این همایش از کتاب دیپلماسی اسلامی و قدرت نرم در سیره پیامبر اعظم (ص) رونمایی شد.