کتاب «زیر لایه های برف» در تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگیگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)کتاب «زیر لایه های برف» نگاهی به بناهای فرهنگی روسیه با راهنمایی زهرا محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران توسط انتشارات اندیشه منتشر شده است.

اثر حاضر با هدف آشنایی مخاطبان ایرانی با جامعه و فرهنگ روسیه گردآوری شده است. با توجه به اینکه رویکرد به شرق در سال های اخیر جایگاه مهمی در دکترین سیاسی ایران پیدا کرده است، چنین اثری می تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای موجود در تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور باشد.

در دهه اخیر کانون توجه ج. آ. ایران برای توسعه روابط خارجی از غرب به شرق که مبتنی بر تجربه نزدیک به چهار دهه تعامل خارجی با غرب است، نیازمند مبانی بین فرهنگی با کشورهایی مانند روسیه است تا به روابط مستحکمی دست یابد. شکل گیری روابط پایدار، مؤثر و سازنده بین دو دولت از طریق توسعه ارتباطات بین دو ملت می گذرد. به رسمیت شناخته نشدن فضای فرهنگی کشورهای شرقی به ویژه روسیه ریشه در رویکردهای سیاست خارجی ایران از دیرباز تاکنون داشته است، اما امروزه ضرورت شکل‌دهی و بازطراحی روابط دو کشور برای ارتقای منطقه‌ای احساس می‌شود. توسعه، هم افزایی در ارتقای جایگاه کشورهای شرقی در عرصه بین المللی و مقابله با اقدامات یکجانبه آمریکا روز به روز مد می شود، نباید تنها به توسعه روابط عالی سیاسی محدود شود. درجه حکمرانی روسیه و ایران امروزه شامل بخش‌های خصوصی است که متکی به دولت نیستند و پیوند این دو مستلزم درک متقابل جاذبه‌ها و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی هر دو ملت است.

ایران و روسیه به دلیل همسایگی و گاه منافع مشترک، در مقاطع مختلف روابط نظامی، سیاسی و حتی علمی خوبی داشته اند، اما شناخت فرهنگی هرگز دغدغه اصلی دولتمردان نبوده است. حال که شناخت صحیح فرهنگی. علم می تواند روابط دوجانبه را در زمینه های دیگر نیز تسهیل کند.

ورود صحیح و بی طرفانه فرهنگ ایرانی به جامعه روسیه به همان اندازه ضروری است، همچنین شناخت فرهنگ روسی برای ایرانیان ضروری است. زیرا گاهی دانستن ظرافت های فرهنگی روسیه می تواند به دولتمردان، بازرگانان، سربازان و دانشمندان ایرانی کمک کند تا در مورد موضوعات مختلف مطرح شده در روابط دوجانبه به توافقات بهتری دست یابند.

در پشت جلد کتاب آمده است: «روسیه بزرگ‌ترین کشور جهان است که به دلیل گستردگی کشور، میزبان اقوام و فرهنگ‌های مختلف، آب و هوای منحصربه‌فرد با دشت‌های وسیع و اغلب پوشیده از برف است. هیچ مانعی از ظهور و گسترش فرهنگ و هنر در این کشور نبود.» امروز روسیه وارث تمدنی باستانی است که پس از نظام کمونیستی شوروی شکوفا شد و همچنان در تلاش است تا هویت، مرزهای سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کند. در حضور غرب از یک سو و دنیای سنتی شرق از سوی دیگر. …

کتاب «زیر لایه های برف» نگاهی به شاخص های فرهنگی روسیه زیر نظر زهرا محمدی استاد دانشگاه تهران در ۳۲۵ صفحه به قیمت ۱۶۰ هزار تومان در بازار کتاب نگارستان منتشر شده است. اندیشه.