کتاب ستاره خان به همان اندازه حدودی سوراخ خواستار تاریخی رئیس سراسری را پر کرد


سهراب یزدانی، درک دانشکده، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر گذشته تاریخی خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) وی ذکر شد: کتاب «ستاره خان» نوشته حجت فلاح توتکار کتاب جالبی دانستن درباره شخصیت ستاره خان است.

وی افزود: معتقدم کتابی دانستن درباره ستارخان نداشته ایم کدام ممکن است بر ایده تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات تاریخی دانستن درباره این شخصیت باشد. حالا فیلم «ستاره خان» فلاح توتکار به همان اندازه حدودی این خلأ را پر کرده است.

درک دانشکده خوارزمی می گوید: مطالب ظریف زیادی دانستن درباره ستارخان داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن نامه های زیادی دانستن درباره او نوشته شده بود، با این حال این نوشته ها غیرعلمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی آمیخته همراه خود وهم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی جنبه ادبی داشت به همان اندازه تاریخی.

سهراب یزدانی ذکر شد: حجت فلاح توتکار داستان سردار سراسری را بر ایده اسناد در کتاب «ستارخان» نوشته است. به همین دلیل در نظر گرفته شده می کنم با توجه به ستارخان کدام ممکن است قبلاً یک قهرمان سراسری بود، جایی برای تجزیه و تحلیل تاریخی وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جا داشت کدام ممکن است محققان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران بر ایده اسناد تاریخی کتابی دانستن درباره او بنویسند. حالا کتاب ستاره خان به همان اندازه حدودی این خلأ را پر کرده هر دو به عبارتی قلم پایدار بی نظیر را بردن کرده است.